Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

NEDĚLE 3.2.2019

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

Obrázkem hřbitova ve Džbánově se vracíme k sobotnímu rozloučení s naší sestrou Vladěnkou Koutnou. Spěcháme i s poděkováním za zapůjčení kostela a sborového domu Českobratrské církve evangelické a za velkou účast bratří a sester z našeho litomyšlského společenství. V příloze tohoto zpravodaje najdete ke stažení také životopis sestry v textu kázání na pohřbu. 

Sbírka na pokrytí nákladů cesty Jany Mackové do Indie, která tuto neděli končí, vynesla k dnešnímu dni 12 970 Kč. Po neděli ještě upřesníme celkovou částku. Děkujeme! Sbírka je určena na financování přípravy cesty a pobytu Jany v Indii, 14.2. - 18.4.2019. (Letenky hradí sbor CB Praha 13, který práci v indické škole řídí) Do přípravy patří nutná očkování, léky na cestu, pojištění a vízum.

Za týden vyprosíme Janě Mackové požehnání na cestu, poobědváme (zapisujte se na nástěnce na oběd) a ve 12:30 máme členské shromáždění, které se bude věnovat záležitostem vzduchotechniky. Na zadní stěně našeho sálu v kostele máte technický výkres zařízení a doklady o tom, jak to vypadá se vzduchem při shromáždění v neděli, při pohřbu a také během týdne. Podívejte se, informujte se. Data pořídil bratr Ondřej Macek, který rád odpoví na dotazy.

Kavárna po bohoslužbách nabízela před čtrnácti dny perníčky, které pekli Hobiti (děkujeme!) a od minulé neděle je nasměrován výnos kavárny na letní příměstský English Camp, který plánujeme v Litomyšli. 

 

 
OZNÁMENÍ

3.2.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, křtíme Káťu Kalovou a slavíme Večeři Pánovu, káže Daniel Kvasnička na text z dopisu Římanům 8:18-39
 
Pondělí 4.2.2019 mají děti prázdniny

Úterý 5.2.2019 v 18:00 Biblická hodina, uzavřeme 3. kapitolu knihy Zjevení sv. Jana

Čtvrtek 7.2.2019 ve Svitavách u Boštíků v 18:00 Chvíle modliteb

Pátek 8.2.2019 - máme prázdniny

10.2.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička
12:30 Členské shromáždění - na téma Vzduchotechnika a její rozpočet
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, s Večeří Pánovou

Před rokem jsme u nás hostili návštěvu z Velké Lhoty. Valašský sbor nás zve také na návštěvu 24.2.2019. Naše děti budou na Lhotě už od soboty. Pojeďte se námi a přihlašte se zapsáním na seznam na nástěnce ve vestibulu

24.3.2019 ve 12:30 (společný oběd) Výroční členské shromáždění s jednáním o životě sboru, o výroční zprávě; schválení rozpočtu sboru na rok 2019 a volba staršovstva 2019-2022, jmenování revizorů a jmenování delegáta na konferenci CB v Praze 

Pošlete ještě nějaký náhradní projekt na tříletou podporu v oblasti misie. První dorazil díky garantovi Martinu Jindrovi. Návrh podává misijní organizace A Rocha. K vidění je na našem sborovém webu, stejně tak i na nástěnce ve vestibulu. Do 3.3.2019 je čas ještě psát, pravidla pro podávání jsou také na sborovém webu.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce. Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde