Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

NEDĚLE 10.2.2019

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

Obrázkem křtitelnice z kostela sv. Mořice v Augsburku (architekt John Pawson) se vracím k minulé neděli, kterou jsme slavili jako křestní. Texty a záznamy z této neděle najdete na www.nabeton.info

Uzavřeli jsme sbírku na pokrytí nákladů cesty Jany Mackové do Indie. Vybralo se 30 320 Kč. Spolu s Janou velice děkujeme! Zítra Janu vyprovodíme s modlitbami na cestu, protože v týdnu odlétá. Také spolu zítra poobědváme a ve 12:30 se otevře debata členského shromáždění, které se bude věnovat záležitostem vzduchotechniky.

Ještě jednou připomínám, že na zadní stěně sálu v kostele máte technický výkres zařízení a doklady o tom, jak to vypadá se vzduchem při shromáždění v neděli, při pohřbu a také během týdne. Podívejte se, informujte se. Data pořídil bratr Ondřej Macek, který rád odpoví na dotazy.

Novinkou tohoto týdne je dopis Rady Církve bratrské, jejímž rozhodnutím se nám pozdrží splátky dluhu do Waderovy nadace (dopis je v příloze). Během týdne jsem ještě konzultoval architektonické řešení s mladým architektem interiérů.

Přeju dobrý začátek po prázdninách a hodně sil! Daniel

 

 
OZNÁMENÍ

10.2.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na téma "Radost"
12:30 Členské shromáždění - na téma Vzduchotechnika a její rozpočet
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, s Večeří Pánovou
 
Pondělí 11.2.2019 v 16:00 Klub Hobit
Po 18:00 Klub UP - studentský klub

Úterý 12.2.2019 v 18:00 Biblická hodina, začínáme 4. kapitolu knihy Zjevení sv. Jana

Čtvrtek 14.2.2019 ve Svitavách v 17:30 evangelium všedního dne 6 (Zaměstnání: Pečujeme o zahradu), KC Fabrika

Pátek 15.2.2019 v 15:00 Samorost
17:30 Klub UP

17.2.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže David Beňa, Daniel Kvasnička slouží v Proseči

Před rokem jsme u nás hostili návštěvu z Velké Lhoty. Valašský sbor nás zve také na návštěvu 24.2.2019. Naše děti budou na Lhotě už od soboty. Pojeďte se námi a přihlašte se zapsáním na seznam na nástěnce ve vestibulu

24.3.2019 ve 12:30 (společný oběd) Výroční členské shromáždění s jednáním o životě sboru, o výroční zprávě; schválení rozpočtu sboru na rok 2019 a volba staršovstva 2019-2022, jmenování revizorů a jmenování delegáta na konferenci CB v Praze 

Pošlete ještě nějaký náhradní projekt na tříletou podporu v oblasti misie. První dorazil díky garantovi Martinu Jindrovi. Návrh podává misijní organizace A Rocha. K vidění je na našem sborovém webu, stejně tak i na nástěnce ve vestibulu. Do 3.3.2019 je čas ještě psát, pravidla pro podávání jsou také na sborovém webu.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce. Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde