Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

NEDĚLE 17.2.2019

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

Obrázkem skleněného moře z kostela Nalezení sv. Kříže se vracím ke čtyřem kapitolám (deseti lekcím) z knihy Zjevení sv. Jana. Poznámky s otázkami jsou připraveny k používání ve skupinkách. My jsme texty uzavřeli minulé úterý a budeme pokračovat od 26.2.2019 dále. Text a kázání z minulé neděle najdete také na nabeton.info 

Minulou neděli se nám představila Patrícia Holíková, říká si Paťa (pod textem je na fotografii) a požádala nás o to, abychom ji připravili na křest. S velkou vděčností jsme ji svěřili Pánu a rádi jí vyhovíme. Nejbližší křestní shromáždění budeme mít na neděli Vzkříšení pro Matěje Rouska. 

Dorazila k nám zpráva, že Jana Macková je na místě, ve škole, kam jsme ji společně vyslali minulou neděli. V týdnu se zde zastavil bratr Jaroslav Wohlstat a představil mi svou misii mezi lidmi jiných národností jak v Čechách - třeba i v Litomyšli, tak kdekoliv na cestě. Web této aktivity je na adrese buhnarodu.cz Rozhovor byl milejší a konkrétnější, než informace na webu. Zajímá-li Vás tato práce, rád Vám povím více!

Velké poděkování patří Petrovi Mackovi a Haně Hájkové za úklid ve skladu. To, co bylo ve skladu určitě navíc, najdete na chodbě. 

Nejsem si jist, zda je dostatečně jasný počet těch, co s námi pojedou na Velkou Lhotu. Upřesněte, prosím, svoji účast na listu na nástěnce. Službu v Novém kostele příští neděli zajistí bratr kazatel David Beňa. Děkujeme! 

Zítra se vrátím z Proseče - kde budu pozdravovat - a na kafi s Vámi už budu. Přeju požehnání při bohoslužbách! Po obědě ve 14:10 se podívejte na ČT 2 na díl seriálu "Rodina je nejvíc!" s Jendou a Kristýnkou Boštíkovými. Váš Daniel

 

 
OZNÁMENÍ

17.2.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, (sedmdesát dní do Velikonoc) káže bratr kazatel David Beňa na text 2.  dopisu Timoteovi 4:5-22, O lidských, velmi lidských slovech v slově Božím, Daniel Kvasnička slouží v Proseči
 
Pondělí 18.2.2019 v 16:00 Klub Hobit
18:00 Klub UP - studentský klub

Úterý 19.2.2019 v 19:00 Ekumenická Biblická hodina, vedou ji Adventisté sedmého dne v Husově sboru

Středa 20.2.2019 v 16:00 Setkání nad Biblí v Moravské Třebové, Kunčině

Čtvrtek 21.2.2019 ve Svitavách v 17:30 (posunutý program z minulého čtvrtka) evangelium všedního dne 6 (Zaměstnání: Pečujeme o zahradu), KC Fabrika
17:30 Setkání k modlitbám v Novém kostele

Pátek 22.2.2019 v 15:30 Samorost
17:30 Klub UP

23.-24.2.2019 Hobití & Samorostová víkendovka na Moravě

24.2.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr kazatel David Beňa na text z Lukášova evangelia 11:1-4 O modlitbě Páně. Daniel Kvasnička slouží na Velké Lhotě spolu s návštěvou Litomyšlských.

24.3.2019 ve 12:30 (společný oběd) Výroční členské shromáždění s jednáním o životě sboru, o výroční zprávě; schválení rozpočtu sboru na rok 2019 a volba staršovstva 2019-2022, jmenování revizorů a jmenování delegáta na konferenci CB v Praze 

Pošlete ještě nějaký náhradní projekt na tříletou podporu v oblasti misie. První dorazil díky garantovi Martinu Jindrovi. Návrh podává misijní organizace A Rocha. K vidění je na našem sborovém webu, stejně tak i na nástěnce ve vestibulu. Do 3.3.2019 je čas ještě psát, pravidla pro podávání jsou také na sborovém webu.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce. Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde