Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Pěknou neděli! V pátek jsme šli Křížovou cestu a jedno zastavení bylo před bývalou modlitebnou našeho sboru... (viz snímek nahoře) Neděle před Velikonocemi nás přivádí do společenství s naším Pánem a tak den za dnem půjdeme s ním až po příští neděli, neděli vzkříšení! Ohlédněme se ale nazpět. Dva klipy, které jsou pod textem, se ohlížejí na konec minulého týdne. Lego město skvěle představili Pavel Hájek a Marcela Bartošováreportáži CMS TV. Nedělní kázání pak přibližuje video z kanálu NaBeton

V úterý byl v našem kostele hostem senátor Pavel Fischer. Setkání skvěle moderovali studenti pedagické školy Filip Špinka a Štěpán Hartl. Senátor se mimo jiné hlasitě zastával čínských křesťanů, kteří prožívají těžké doby. 

Mimo čtvrtek, vyhrazený pro pohřby, jsme měli v kostele stále nějaké hosty. V pátek dokonce několik najednou. Což je dobře, protože je skvělé, když kostelem procházejí různí lidé.  Myslíme na naši misionářku Janu Mackovou, která by se nám měla vrátit domů v následujícím týdnu a s ní i Ondřej Macek. Nezapomeňte příští neděli bude křtěn Matěj Rousek. Na viděnou v neděli! 

 

OZNÁMENÍ

Neděle 14.4.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, je prostřena Večeře Páně, bude uvedeno staršovstvo sboru do služby a kázat bude bratr kazatel David Beňa na text  Mk 10:35-45 "Moc služby" 
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika

Pondělí 15.4.2019 v 16:00 Hobit a v 18:30 studenti - Klub UP

Úterý 16.4.2019 v 18:00 Biblická hodina v Novém kostele. Pokračujeme ve čtení Zjevení Janova (8. kapitola) od 19:00 jsme zváni Českou křesťanskou akademií do Zámeckého pivovaru v Litomyšli na přednášku doc. Jaroslava Šebka na téma "Křesťané a fašismus"

Čtvrtek 18.4.2019 od 17:00 Náznak židovské Paschy pro děti v Novém kostele

Velký Pátek 19.4.2019 v 9:30 Pašije podle Lukášova evangelia, v 18:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Neděle Vzkříšení 21.4.2019  v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, křtíme Matěje Rouska a slavíme Večeři Páněkáže Daniel Kvasnička 
18:00 Emauzské meditace s lámáním chleba

Pondělí velikonoční 22.4.2019 ve 14:30 Ekumenické bohoslužby v Budislavi 

Mimo akce ČKA a další aktivity je nám známo na příští období toto:
25.-26.4.2019 Přespávačka a Lázně Ducha
24.5.2019 Noc kostelů
2.-15.5.2019 Christy Šust v Litomyšli
4.-17.5.2019 Praxe vikáře Lukáše Kolmana z Opavy
24.-26.5.2019 Víkendovka Samorostu
2.6.2019 Dětská neděle
21.-23.6.2019 Samorost Voda
13.-20.7.2019 English Camp - Vysoké Pole
18.-25.8.2019 Tábor Samorost a Hobit

Pokud Vás napadá, jak obohatit Noc kostelů 24.5.2019, neostýchejte se přijít a nabídnout možnosti. 

Ve Svitavách se v biblických hodinách ujímá spolupráce jednotlivých bratří a sester. Pracovní list, video je k dispozici a moderovaná diskuse může být vedena jednotlivci. Materiál je k použití ve skupinkách a kopíruje 7. kapitolu knihy Kazatel spolu s evangelijními texty.

Ahoj kempaři! téma EC Live 2019 a termín 13.-20.7.2019 už jsou na světě. Jako každý rok za námi v létě na Vysoké Pole samozřejmě přijedou Američani – a tentokrát jich bude dokonce rekordních šestnáct! Čeká nás toho hodně. V rámci našeho mysteriózního tématu budeme hledat nejen odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec (a to i přestože náš kemp nebude v pořadí čtyřicátý druhý, ale třináctý). Čekají nás totiž také hry, zajímaví hosté, worshopy a – last but not least – výuka angličtiny plná zážitků.

Už není tajemstvím, že letošní téma je Mystery. To i spoustu zajímavých věcí s námi můžete zjišťovat na facebooku, kde nás najdete pod jménem EC Live, nebo na našich webových stránkách eclive.cz. Zde je zároveň již spuštěna registrace, takže neváhejte a zajistěte si své místo na letošním záhadném kempu. První z Vás se už rozhodli jít příkladem, ostatních přihlášek už se nemůžeme dočkat! Neváhejte a přihlaste se také, ať je nás v létě na řešení základní otázku života, vesmíru a vůbec víc než myší.Těšíme se na Vás! Přípravný tým EC Live

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce. Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde