Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Poprvé jsem přišel včas! S návštěvou jsem vkročil do kostela Nalezení sv. Kříže ve chvíli, kdy se rozzářila duha! Takže pohled na zem vypadal asi tak, jako fotka v záhlaví. To si ale člověk rychle uvědomí, že se takový okamžik nedá zachytit žádným fotoaparátem dostatečně věrně. Asi jako každý zá-zrak. 

Týden začal bohoslužbou na dvorku YMCA, tedy spíš za prahem. Byla krásná a to díky Milošovi Kolovratníkovi z České Třebové. Fakt! Dobrý počin na konec výstavy In monte Oliveti. Přibližuje nám tu chvíli fotka pana Krejzy. 

V pátek jsem v Náchodě dělal poslední korektury poutnického pasu po sedmikostelí. Tak je další věc snad za námi. A mnohé je před námi.
Staršovstvo požádalo bratra Andreje Kašického, aby se pokusil konzultovat na pracovišti státního fondu možnou dotaci na vzduchotechniku. Pak schválilo kalendář na podzimní měsíce a společně jsme měli dost času pro modlitby. 

Na nástěnce ve sboru se přihlašovací formulář na pobyt v Deštném 27.-29.9.2019. Hostem jsou manželé Pavel a Hana Černí z Prahy. Co je na programu?
Pátek večer: Duchovní formování osobnosti
(co je spiritualita? spiritualita jako hledání spojení nebe a země, duchovní chuť, živý vztah k Bohu, meditace, propojit hlavu, srdce a ruce).
Sobota ráno: Spiritualita dnes a v kontinuitě dvou tisíciletí – praxis pietatis – praxe zbožnosti.
Sobota večer: Zbožnost doma - (prvořadé místo zbožnosti je domov, čerpání z Písma, písně, modlitby, proč je dnes problém s domácí bohoslužbou? pobožnost s dětmi, domácí rituály, žehnání).
Neděle dopoledne: Znamení Jonáše proroka (Matoušovo evangelium 12:38-42) 

Těšíme se se na Vás! Pán Bůh ať je s Vámi všude! Daniel

 

OZNÁMENÍ

Neděle 15.9.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na text Jakubovy epištoly 4:8 Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám...

Pondělí 16.9.2019 v 16:00 Hobit a jeho Tajný výlet

Úterý 17.9.2019 v 19:00 Ekumenická biblická hodina v ČCE na Lánech - apoštol Tomáš

Čtvrtek 19.9.2019 v 17:30 Skupinka (místo podle oznámení)

Pátek 20.9.2019 v 15:30 Samorost a Klub UP v 17:30

21.9.2019 Úklidová sobota v Novém kostele, kdo nemůže - nechť se píše na jednotlivé práce podle svých časových možností

Neděle 22.9.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr kazatel David Beňa

27.-29.9.2019 Víkendový pobyt sboru v Deštném s Pavlem a Hanou Černými
4.-5.10.2019 Misijní seminář Naděje, z.s., s Kateřinou Lachmanovou v Litomyšli
11.-12.10.2019 Víkendovka Samorostu
12.10.2019 Koncert skupiny EFOD v kostele sv. Tomáše v Brně, uvedení nového CD
18.-20.10.2019 Videovíkend pro veřejnost - Klub UP
20.10.2019 Kázání Pavla Světlíka / neděle pro tuto Zemi
25.-28.10.2019 BrodFest
9.11.2019 Sobota pro manželská setkání - hosté: Daniel Soukup a Alena Scheinostová
22.-23.11.2019 Kurz pro učitele ZŠ v Novém kostele - Ústav pro studium totalitních režimů
30.11.2019 Benefiční předvečer adventu s koncertem domácích i hostů

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce. Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Aktuálně: Hledáme osobního asistenta/asistentku, který by byl ochotný alespoň jednou týdně na 4 hod/denně doprovázet desetiletého chlapce s poruchou autistického spektra. Asistence by probíhala hlavně v době školní docházky (cca od 8:00 do 12:00). Jednalo by se o dopomoc během vyučování a se základními činnostmi. V případě zájmu a pro bližší informace kontaktujte Radka Bořka 734 642 312.

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde