Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Včera se kostel proměnil v křišťálovou studánku. Okna prohlédla, židle dostaly jednotnou barvu a kdybych měl vypsat vše, zapomněl bych zaručeně na spoustu dobrých věcí. Děkujeme všem, kteří krásný den věnovali kostelu tak, aby nám dělal čest a dobré jméno Božímu království. Jen si dejte zítra pozor, aby byla židle suchá. Sušili jsme, ale možná nedosušili. Fakt, že jsme v jednom dni zároveň dokázali přisluhovat dvěma svatbám, potřebu poděkování ještě zesiluje. Fotky přibližují tu krásu a taky službu Unsere Gruppe. 

Vezeme Vám s manželkou pozdravení ze Seče, kde se sešly manželské kazatelské páry a byly spolu dva dny určené pro vzdělávání a povzbuzení. Jsme rádi, že jsme mohli být také s bratřími a sestrami Slováky. 

Pomalu se usazuje kalendář podzimních akcí a narůstá seznam, přibývají plakátky. Nechci Vás zahltit, ale přesto něco přidávám...

Občas se ptáte, jak to bude v týdnu. Buďte si jisti: My, jako staršovstvo, skupinky "zařizovat" nebudeme. Ale pomohu a pomůžeme každému, kdo by chtěl zakládat nějakou formu scházení pro svoje známé a přátele. Určitě se budete scházet k modlitbám a sdílení podle svých představ a zvyků. My ale chceme začít něco, co je více obráceno navenek. Taky přibude zřejmě nějaká anglická aktivita ve sboru. Christy, naše americká misionářka mezi studenty, se zabydluje a zvyká si. Už má týden vyučování za sebou. 

Na nástěnce ve sboru se přihlašovací formulář na pobyt v Deštném 27.-29.9.2019. Hosty jsou manželé Pavel a Hana Černí z Prahy. Co je na programu?
Pátek večer: Duchovní formování osobnosti
(co je spiritualita? spiritualita jako hledání spojení nebe a země, duchovní chuť, živý vztah k Bohu, meditace, propojit hlavu, srdce a ruce).
Sobota ráno: Spiritualita dnes a v kontinuitě dvou tisíciletí – praxis pietatis – praxe zbožnosti.
Sobota večer: Zbožnost doma - (prvořadé místo zbožnosti je domov, čerpání z Písma, písně, modlitby, proč je dnes problém s domácí bohoslužbou? pobožnost s dětmi, domácí rituály, žehnání).
Neděle dopoledne: Znamení Jonáše proroka (Matoušovo evangelium 12:38-42) 

Tak na viděnou! Daniel

 

OZNÁMENÍ

Neděle 22.9.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr kazatel David Beňa, Lukášovo evangelium 16:19-31, Jeremjášovo proroctví 7:1-15
Svitavy, Fabrika 9:30, káže Jan Pechanec

Pondělí 23.9.2019 v 16:00 Hobit bude Spolu v kuchyni a chlapci staví LEGO, navečer KLUB UP (v angličtině)

Úterý 24.9.2019 v 18:00 Poslední žalm - 150. v Novém kostele.

Středa 25.9.2019 v 16:00 Skupinka v Moravské Třebové - Kunčině

Čtvrtek 26.9.2019 v 17:30 Proč hledat Boha? Svitavy, v učebně číslo 1 ve Fabrice.
Skupinka (místo podle oznámení)

Pátek 27.9.2019 v Samorost a Klub UP nebudou. Vyjíždí se na víkend na Deštnou

Neděle 29.9.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr Tomáš Rejman na text Markova evangelia 10:16-52 - Kdo je je tady vlastně slepý?

27.-29.9.2019 Víkendový pobyt sboru v Deštném s Pavlem a Hanou Černými
4.-5.10.2019 Misijní seminář Naděje, z.s., s Kateřinou Lachmanovou v Litomyšli
11.-12.10.2019 Víkendovka Samorostu
12.10.2019 Koncert skupiny EFOD v kostele sv. Tomáše v Brně, uvedení nového CD
18.-20.10.2019 Videovíkend pro veřejnost - Klub UP
20.10.2019 Kázání Pavla Světlíka / neděle pro tuto Zemi
25.-28.10.2019 BrodFest
9.11.2019 Sobota pro manželská setkání - hosté: Daniel Soukup a Alena Scheinostová
22.-23.11.2019 Kurz pro učitele ZŠ v Novém kostele - Ústav pro studium totalitních režimů
30.11.2019 Benefiční předvečer adventu s koncertem domácích i hostů

Seminář proběhne v Novém kostele 22. a 23.11.2019 a celou pozvánku posíláme jako přílohu tohoto oznámení.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce. Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Aktuálně: Hledáme osobního asistenta/asistentku, který by byl ochotný alespoň jednou týdně na 4 hod/denně doprovázet desetiletého chlapce s poruchou autistického spektra. Asistence by probíhala hlavně v době školní docházky (cca od 8:00 do 12:00). Jednalo by se o dopomoc během vyučování a se základními činnostmi. V případě zájmu a pro bližší informace kontaktujte Radka Bořka 734 642 312.

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde