Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Usilovně pracujeme na tzv. energetickém auditu. Tento týden jsme dodali všechny faktury za plyn a elektřinu za minulé tři roky, staré i nové revizní zprávy plynu a elektřiny (ta nová revize elektřiny bude v listopadu) a další dokumenty. Auditor má zjistit, jak bude efektivní měnit vzduch a teplo v našem kostele, zda to hned neuteče nějakou dírou. Audit potřebujeme pro žádost o dotaci, na které pracujeme s Andrejem Kašickým. Spolu s městem jsme pracovali na doporučení pro grantovou komisi, které by nám mělo pomoci. Nový kostel se objevil opět v jedné knize o architektonickém potenciálu malých měst. Je v němčině a angličtině a bude k nahlédnutí zítra po bohoslužbách. 

V úterý jsme byli přijati starostou a místostarostou a pánové nám slíbili, že zastupitelstvo projedná prodloužení termínu vyúčtování dotací, které jsme už dostali. A další čerpání z rozpočtu města jsme na rok 2020 přenechali ostatním církvím v Litomyšli. Taky jsme se dozvěděli, že před naším kostelem se stavět nebude, protože byla zamítnuta změna územního plánu. 

Zastihla nás tento týden taky zpráva, že si Pán Bůh odvolal pana Karla Malicha a z krátkého filmu o našem kostele si můžete udělat obrázek o tomto zajímavém muži a také o tom, jak to vypadá pod skořepinou našeho stropu.

Mládežníci odejeli do Havlíčkova Brodu, takže Unsere Gruppe zítra neuslyšíte. Zato bylo veselo v našem Samorostu. Pár fotek přikládám. Vezu Vám taky pozdravy z Říčan. Ještě jednou zopakuji, nezapomeňte, že  se zítra mění čas! A když zapomenete, máte hodinu k modlitbám za všechny naše akce a budoucnost sboru. Matyáš spolu s Christy připravují víkendovku s angličtinou. Kdybyste se chtěli podívat na naše hosty při manželském setkání 9.11.2019, tak zase přikládám jinou fotku. Přijďte a vezměte s sebou své přátele. Na "manželáky" chodí naprosto zdravá manželství, jak si přečtete od Jendy Pechance níže. 

Nezapomeňte na naše staroušky! Modlete se na nás a za lidi kolem. Máme pro ně dobrou zprávu a taky novou várku Biblí, kterou jsme právě objednali v České biblické společnosti.

Tak zítra, v neděli na viděnou. Váš Daniel

 
V Přešticích otevřeli minulou neděli kapli Jana Amose Komenského, kterou postavili spolu se stacionářem pro seniory při farním sboru ČCE. Dobrý příklad, jak se dají použít evropské peníze ke službě lidem - zdroj dotace Integrovaný operační program (EU fondy)

OZNÁMENÍ

Neděle 27.10.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na text Lukášova evangelia 7:18-35 (Bohoslužby zaznamenáváme pro Radio7/TWR)
9:30 Bohoslužby ve Svitavách KC Fabrika, káže Pavel Kušnierik
V 16:00 hodin ve vrchním sále římskokatolické fary představuje Jarda Střasák ml. svou cestu do Papui Nové Guiney.

Pondělí 28.10.2019 Hobit není! ale je v 17:30 KLUB UP (v angličtině), téma: I'm the Bread of Life.

Úterý 29.10.2019 v 18:00 - Biblická hodina, čteme Zjevení 15. kapitolu 

Čtvrtek 31.10.2019 v 18:00 modlitební skupinka u Boštíků  

Pátek 1.11.2019 v 15:30 Samorost není!
Klub UP v 17:30 a Setkání sester v 19 hodin, tentokrát v "Bludičce"

Speed UP! Sobota a neděle s angličtinou

Neděle 3.11.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Mark Potma (anglicky s překladem)
14:30 Ekumenické bohoslužby v Budislavi

3.11.2019 Kázání v angličtině (Mark Potma z Prahy 11) s překladem do češtiny - navazuje na anglický víkend v Novém kostele
2.-17.11.2019 Vikář Jan Macek je na praxi v našem sboru
5.11.2019 Litomyšlské fórum na Zámeckém návrší v Litomyšli
6.11.2019 Setkání seniorů v Naději ve Vysokém Mýtě
9.11.2019 Sobota pro manželská setkání - hosté: Daniel Soukup a Alena Scheinostová
10.11.2019 Neděle s Večeří Pánovou
17.11.2019 v 19:00 - Děkovné bohoslužby
za třicet let svobody v kostele Rozeslání sv. Apoštolů (ekumenicky)
22.-23.11.2019 Kurz pro učitele ZŠ v Novém kostele - Ústav pro studium totalitních režimů
28.11.2019 Thanksgiving - po americku s Christy Šust v Novém kostele
30.11.2019 Benefiční předvečer adventu s koncertem domácích i hostů

Alena Scheinostová a Daniel Soukup, naši hosté při manželském setkání 9.11.2019
Proč jezdit a chodit na manželská setkání? Odpovídají Jan a Šárka Pechancovi:

"Ať jde o delší či jednodenní akci, máme tam čas jen pro sebe, pryč od domácích běžných starostí. Máme čas si povídat jen ve dvou v inspirativním prostředí, které nám naťukává témata. Máme čas si povídat i s dalšími, od kterých můžeme slyšet, že bývají někdy stejní zoufalci jako my. Anebo na někom vidět, že jde něco dělat i lépe, a že lidé se mohou v manželství měnit a zrát. Někdy to bývá intenzivní prožívání, někdy to bývá spousty smíchu (když tak vzpomínám, kdy jsem se naposledy smál až se za břicho popadal a skoro se bál se, že přitom vypustím duši, bylo to právě na nedávných manželácích). Kvalitní a zábavné přednášky zároveň, jaké člověk jen tak nepotká. Spousta lidí, kteří považují manželství za něco, za co stojí bojovat, a už jen tento společný boj nás posiluje v postoji, že co nefunguje je mnohem lepší opravit a ne zahodit!"

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce. Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Aktuálně: Hledáme osobního asistenta/asistentku, který by byl ochotný alespoň jednou týdně na 4 hod/denně doprovázet desetiletého chlapce s poruchou autistického spektra. Asistence by probíhala hlavně v době školní docházky (cca od 8:00 do 12:00). Jednalo by se o dopomoc během vyučování a se základními činnostmi. V případě zájmu a pro bližší informace kontaktujte Radka Bořka 734 642 312.

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde