POZDRAV A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÉHO KOSTELA

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA VE SLUŽBĚ VŠEM  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Přátelé, domácí i hosté. Odběratelé tohoto zpravodaje. Pokouším se změnit šablonu, protože ta dosavadní už byla netečná k mým úpravám. A než se najde koncepční řešení, které by nevyžadovalo ukládat texty na vzdálené uložiště (přičemž se ty texty někde po cestě vytrvale vytrvale ztrácí a já je znovu a znovu píšu, až se třeba na desátý pokus uloží), pokouším se posílat oznámení takto. Zvětšuji alespoň písmo, aby se text lépe četl. Fotka v záhlaví se mi moc líbí. Je ze semináře o teologii Pesach a Večeře Páně, který proběhl předminulý víkend na ETF UK v Praze. Nestíhám, nebyl jsem u toho a mám tedy jen kusé informace. A tyto skvělé fotky. Na té v záhlaví jsou izraelští rabíni Nava Hefetz, Moshe Yehudai a profesor Israel Yuval z Hebrejské univerzity.
OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 15.12.2019

Neděle 15.12.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr kazatel David Beňa (Daniel je v Moravské Třebové) Odpoledne ve 14:00 hraje a zpívá Unsere Gruppe na návrší a v 18:00 Rozsvítí Daniel třetí svíci v kostele Nalezení sv. Kříže

Pondělí 16.12.2019 v 17:30 je KLUB UP - Anglické pondělí

20.-21.12.2019 - tentokrát skutečně - Víkend Samorostu spolu s dorostem z České Třebové a Pardubic v Orlovně ve Vysokém Mýtě.

Pátek 20.12.2019 v 17:30 Klub UP - Český pátek

Neděle 22.12.2019 v 9:30 Rodinné bohoslužby s koledami v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička. Pokud se chcete s něčím přidat, obraťte se na kazatele. Budete vítáni.

Vánoční aktivity v Novém kostele:  
25.12.2019 v 9:30 Bohoslužby na První svátek vánoční s Večeří Páně
29.12.2019 v 9:30 Bohoslužby s modlitbou za město, zemi a svět
31.12.2019 (bude upřesněno) Večer vděčnosti na závěr starého roku
1.1.2020 v 9:30 První bohoslužby v novém roce s Večeří Páně 

Termíny a informace:

12.1.2020 Setkání pracovníků různých aktivit v Novém kostele - plánování dalšího období
15.1.2020 Požadavky do rozpočtu Nového kostela na rok 2020
15.3.2020 Výroční členské shromáždění s volbou šestého člena staršovstva, s hlasováním o projektu za 20 000 Kč na jeden rok. Prosím také o příspěvky do výroční členské zprávy.
Výzva na podávání projektů na rok 2020 na jednoroční podporu 20 000 bude na webu sboru

Možnost ubytování studentek v domě Naděje
Otevřela se nám možnost jednat o ubytování Christy Šust v domě Naděje. S ní by mohly být ubytovány studentky. Jedná se o aktivitu sboru, který musí převzít smluvní odpovědnost za byt a jeho údržbu. Staršovstvo tedy hledá sestru, která by zastupovala sbor a jeho staršovstvo, měla odpovědnost za duchovní péči a řád této služby. Vedle staršovstva, které ponese odpovědnost, je k pomoci sestra Anna Chvalovská (členky sboru CB v Kutné Hoře), která je ochotna s Christy a děvčaty bydlet a pomáhat. Vše je ve stádiu příprav, promýšlíme ekonomický model této služby a podobně. Pokud se najde členka našeho sboru, jíž by tato služba ležela na mysli, ať se obrátí na kazatele.

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz 
a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 


Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
 

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.