POZDRAV A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÉHO KOSTELA

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA VE SLUŽBĚ VŠEM  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Posílám Vám téměř vánoční pozdrav po sprintu posledního týdne. Je to krása, vlastně je to nesmírné dobrodiní, že se můžeme opět sejít a scházet. Pán Bůh se vložil do našeho lidství a tím dostalo úplně všechno smysl. Chleba pro bezdomovce, salát pro rodinu, stromeček v obýváku, rozzářená očka nad dárkem, lojová koule se zrnky pro ptáčky. Všechno, úplně všechno má smysl. Však o radosti, ba o veselí budu zítra kázat. Zazní písničky z pohádek, budeme zpívat z kancionálu, Unsere Gruppe bude uzavírat. Ostatně, ti se skvěle uvedli zase na pódiu andělských nedělí před týdnem. Svíci mi večer pomohl rozsvítit Marek ze Samorostu. Samorost se prohnal také podsíněmi v sobotu večer a s nasazením života pašovali Bible. Zavzpomínal jsem si na ty časy, na tajemné návštěvy a spiklenecké akce před třiceti lety. Přespávačky, hry, sport, debaty... Vidím velký smysl v tom, když se do kostela dostanou děti a obecně mladí, kteří by do klasických dorostů a mládeží prostě nechodili. Když Pán Bůh dá, určitě tu něco poberou! 
Dostali jsme minulý týden zase nějaké dokumenty k podání grantu, tentokrát z městského úřadu a pokročili jsme s panem projektantem na vzduchotechniku. Pozdravují Vás všechny bratři a sestry z Moravské Třebové, kde jsem byl před týdnem. 
Určitě se hodí, abych popřál pokoj a radost ve svátečních dnech. Načerpejte nové síly a ať Vám Pán Bůh bohatě žehná!
OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 22.12.2019

Neděle 22.12.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na  texty ze Žalmu 126 a evangelia Lukášova 1:39-56 

Úterý 24.12.2019 ve 24:00 jsme zváni k půlnoční bohoslužbě v kostele Nalezení svatého Kříže

25.12.2019 v 9:30 Bohoslužby na Boží Hod vánoční. Káže Daniel Kvasnička na texty Lukášova evangelia 2:1-20 a Dopisu Pavlova do Říma 1:1-7. Slavíme Večeři Pánovu.

Neděle 29.12.2019 v 9:30 Bohoslužby s modlitbou za město, zemi a svět. Káže Daniel Kvasnička na text 1. dopisu Pavlova Timotejovi 4:1-10

Úterý 31.12.2019 v 17:00 Večer vděčnosti na závěr starého roku. Vede bratr Tomáš Rejman. Připravil malé biblické zamyšlení o vděčnosti na základě textů dopisu Římanům 1:21, Koloským 3:5 a Židům 12:28. Bude prostor pro sdílení zkušeností, svědectví - na téma vděčnost, co se povedlo v uplynulém roce (nebo nepovedlo), co očekávám, na čem bych chtěl pracovat / s čím potřebuji pomoci - v roce příštím. Následovat bude modlitební ztišení - díky za vše dobré, co přijímáme, prosby za celé spektrum sborové práce, potřebné, pracovníky, technické záležitosti, město, národ, životní prostředí apod. Závěrem bude losování hesel a případně nějaký zábavný program a malé občerstvení - pokud se toho někdo ujme.

1.1.2020 v 9:30 První bohoslužby v novém roce s Večeří Páně 

Termíny a informace:

12.1.2020 Setkání pracovníků různých aktivit v Novém kostele - plánování dalšího období
15.1.2020 Požadavky do rozpočtu Nového kostela na rok 2020
15.3.2020 Výroční členské shromáždění s volbou šestého člena staršovstva, s hlasováním o projektu za 20 000 Kč na jeden rok. Prosím také o příspěvky do výroční členské zprávy.
Výzva na podávání projektů na rok 2020 na jednoroční podporu 20 000 Kč bude na webu sboru

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz 
a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 


Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.