POZDRAV A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÉHO KOSTELA

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA VE SLUŽBĚ VŠEM  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Dobrý nový rok 2020, desátý rok existence Nového kostela! Ten minulý jsme ukončili v kruhu večer na Silvestra. Ráno na Nový rok jsme si vylosovali heslo pro celý rok. Sbor tedy bude žít ve světle Ježíšových slov: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ (Janovo evangelium 5:24).

Po svátcích se vracíme k odloženým úkolům, mladí finišují svůj důležitý rok a budou skládat zkoušky. My musíme sečíst naše hospodaření v minulém roce a začít pracovat na rozpočtu toho nového. Nezapomeňte na podklady pro bratra hospodáře. Nezapomeňte na návrhy pro výběr podpory na jeden rok 20 000 Kč. Potřebujeme ještě jednu konzultaci a finální rozpočty od našich projektantů, protože do konce měsíce musíme podat žádost o grant. Hned v pondělí začneme staršovstvem. S důvěrou se svěřujeme se svým zdravím, silami a možnostmi do Božích rukou. 

Přeji Vám Pokoj a Dobro! Váš Daniel 

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 5.1.2020

Neděle 5.1.2020 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na  text z Janova evangelia 5:24

Pondělí 6.1.2020 v 17:00 jednání sborového staršovstva

Úterý 7.1.2020 v 18:00 Biblická hodina se čtením Knihy Zjevení sv. Jana, 17. kapitoly

Čtvrtek 9.1.2020 v 17:30 Biblická skupinka ve Svitavách, Desatero 2

Pátek 10.1.2020 v 15:30 Samorost - podle oznámení

Neděle 12.1.2020 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele. Káže Daniel Kvasnička na text Lukášova evangelia 10:38-42, O modlitbě
Odpoledne - podle oznámení Setkání pracovníků různých aktivit v Novém kostele - plánování dalšího období. 

Týden společných modliteb
Pondělí 20.1.2020 Kaple sv. Markéty v 18.00 – káže Václav Hurt
Úterý 21.1.2020 Nový kostel Církve bratrské v 18.00 – káže Čestmír Šťovíček
Středa 22.1.2020 Husův sbor v 18.00 – pořádá CASD, káže Zdeněk Mach
Čtvrtek 23.1.2020 Evangelický kostel v 18.00 – káže Štěpán Klásek
Pátek 24.1.2020 Husův sbor v 18.00 – káže Daniel Kvasnička

Termíny a informace:
15.1.2020 Požadavky do rozpočtu Nového kostela na rok 2020
15.3.2020 Výroční členské shromáždění s volbou šestého člena staršovstva, s hlasováním o projektu za 20 000 Kč na jeden rok. Prosím také o příspěvky do výroční členské zprávy.
Výzva na podávání projektů na rok 2020 na jednoroční podporu 20 000 Kč bude na webu sboru

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz 
a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 


Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.