POZDRAV A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÉHO KOSTELA

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA  -  VE SLUŽBĚ VŠEM  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Začaly schůzky Hobita, Samorostu i Klubu UP, toho pátečního, českého. Nahlédněte ve fotkách. V týdnu jsme také měli setkání staršovstva, připravujeme možnost společného bydlení studentek v Naději, chystáme setkání pracovníků sboru, začínáme připravovat výroční členské shromáždění, promýšlíme co a jak dál v novém roce, upřesňujeme pojištění a právní ochranu pro naše aktivity. Budeme dnes křtít Kristýnku na tatínkovu prosbu a máme několik dalších žádostí o vstup do sboru. Vážíme si každého, kdo projeví zájem o naše společenství. 

Ve čtvrtek jsme se opět vydali s bratrem Andrejem Kašickým na konzultaci na Státní fond životního prostředí do Prahy. Nikdy neříkám hop dříve, než skočím... Takže i teď jsem opatrný, ale máme dobrou naději a do konce měsíce vše musíme uzavřít, finalizovat a podat. Grant na vzduchotechniku by mohl dopadnout, prosíme o modlitby.

Těší nás každá hotová zkouška a zápočet našich studentů. Ať Vám všem Pán Bůh žehná!

Ještě pár dnů zbývá na návrhy pro rozpočet 2020 našeho sboru, kontaktujte bratra hospodáře. Nezapomeňte na návrhy pro výběr podpory na jeden rok 20 000 Kč. Tak na viděnou, Váš Daniel 

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 12.1.2020

Neděle 12.1.2020 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele. Křtíme Kristýnku Boštíkovou. Káže Daniel Kvasnička na text Lukášova evangelia 10:38-42, O modlitbě
17:00 Setkání pracovníků různých aktivit v Novém kostele - plánování dalšího období

Pondělí 13.1.2020 v 16:00 se schází Hobit

Středa 15.1.2020 v 17:30 ve Svitavách v modlitebně ČCE na Poličské ulici je první ekumenická bohoslužba týdne modliteb, přizpůsobená dětem

Čtvrtek 16.1.2020 v 16:30 spolu se studenty pedagogické školy pořádáme debatu o šikaně - Filip Špinka a Štěpán Hartl si pozvali odborníky a herce

Pátek 17.1.2020 v 15:30 Samorost - podle oznámení a Klub UP - Český pátek 

Neděle 19.1.2020 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele. Káže Matyáš Hájek 

Týden společných modliteb
Pondělí 20.1.2020 Kaple sv. Markéty v 18.00 – káže Václav Hurt
Úterý 21.1.2020 Nový kostel Církve bratrské v 18.00 – káže Čestmír Šťovíček
Středa 22.1.2020 Husův sbor v 18.00 – pořádá CASD, káže Zdeněk Mach
Čtvrtek 23.1.2020 Evangelický kostel v 18.00 – káže Štěpán Klásek
Pátek 24.1.2020 Husův sbor v 18.00 – káže Daniel Kvasnička

Termíny a informace:
15.1.2020 Požadavky do rozpočtu Nového kostela na rok 2020
15.3.2020 Výroční členské shromáždění s volbou šestého člena staršovstva, s hlasováním o projektu za 20 000 Kč na jeden rok. Prosím také o příspěvky do výroční členské zprávy.
Výzva na podávání projektů na rok 2020 na jednoroční podporu 20 000 Kč ještě stále trvá.

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz 
a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 


Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.