POZDRAV A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÉHO KOSTELA

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA  -  VE SLUŽBĚ VŠEM  - OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Hostem masopustní neděle bude Jan Hábl, který nebude jen kázat, ale také přednášet na konferenci Nakopněte svou školu na Zámeckém návrší. Zůstane až do pondělí. V úterý budeme mít s Multipajtn také workshop pro učitele. Dobře známé trio Multipajtn vystupuje také v neděli v Ústí nad Orlicí. 

Pokud si pamatujete, podepřeli jsme výnosem ze zimního koncertu Jaroslava Střasáka na jeho misi v Papui Nové Guineji. Pokud byste rádi sledovali, co je nového ve věcech papuánských, jak říká salesiánský dobrovolník Jarda, můžete jej sledovat zde

Určitě víte, že Kašičtí jezdí na Velehrad na Manželská setkání, která jsou na různých místech republiky. Na Velehradě je možná plno, ale připojuji pro zájemce dole přece jen přihlášku a ceník, komentář ochotně Andrej dodá. Na naše manželské setkání, které plánujeme na listopad (14.11.2020) zveme Tibora Máhrika, kazatele ze Žiliny a nyní z Ostravy, s manželkou Táňou. V neděli 15.11. pak poslouží Slovem a může udělat seminář pro muzikanty a zpěváky, protože je to vzdělaný muzikolog. 

Pokud si pamatujte, František Beneš a Jura Veselý měli potíže po postní bohoslužbě, kterou jsme spolu měli na Popeleční středu před čtyřmi lety. Tak si zase připomeneme společně začátek postního období: Ve středu 27.2.2020 v 19:00 hodin v Husitském kostele. Před týdnem jsem ještě měl jiné zprávy o místě, tak to upřesňuji. Ostatní v oznámení. 

Sbírka na rekonstrukci modlitebny v České Třebové, které dáme čtvrt roku s tím, že co dáte do pokladny u vchodu do sboru a co pošlete na náš účet s poznámkou "Třebová", půjde až do května na pomoc při obnově třebovské modlitebny. Stále platí, že výtěžek kavárny bude na akci MOTOR, tedy na úpravu nového auta Jendy Boštíka. Jenda dostává právě v neděli další dávku krve, aby se rána dobře vyhojila. 

Ještě i tady připomenu, že na první březnovou neděli máme anglické bohoslužby (s překladem do češtiny) Sloužit bude misionář Michael Carlson z Brna, který tu bude na víkendu Klubu UP. Večeři Páně tedy posuneme na 8.3.2020. Uslyšíte také autorské písně Adély Mačátové z KOSu. Právě napsala Christy, že se na ni můžeme těšit na konci dubna...

Těším se už za týden na viděnou! Zítra sloužím v Pardubicích. Budu vzpomínat a pozdravovat. Váš Daniel

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 23.2.2020

Neděle 23.2.2020 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele. Káže Jan Hábl, kazatel a komeniolog. Odpoledne pak přednáší na Zámeckém návrší v Litomyšli na konferenci "Nakopněte svou školu!"
Daniel Kvasnička slouží v Pardubicích, v Arše

Pondělí 24.2.2020 v 16:00 klub Hobit a v 17:30 je setkání Klubu UP, anglické pondělí s programem pro studenty (v angličtině)

Úterý 25.2.2020 v 17:00 Přednáška a rozhovor, který vede zakladatelka hospicu DUHA v Hořicích

Středa 26.2.2020 v 19:00 Ekumenická Popeleční středa v Husově sboru 
17:15 Modlitební chvilka u Boštíků

Čtvrtek 27.2.2020 v 17:00 program světové školy na Zámeckém návrší na téma Lidská práva. Moderují žákyně školy spolu s kazatelem 
17:30 Skupinka u Macků 

Pátek 28.2.2020 v 15:30 je klub Samorost a Klub UP v 17:30 (Český pátek) a v 19:00 setkání sester v Bludičce

Neděle 1.3.2020 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele. Káže Michael Carlson s překladem 
v 17:30 přednáška a rozhovor na téma Generace Z

 

Termíny a informace:

15.3.2020 Výroční členské shromáždění s volbou šestého člena staršovstva, s hlasováním o projektu za 20 000 Kč na jeden rok. 
Výzva na podávání projektů na rok 2020 na jednoroční podporu 20 000 Kč ještě stále trvá.

25.4.2020 bude svatba Patrície Holíkové a Marka Lašky v Neratově a 26.4.2020bude mít Paťa křest a vstoupí do sboru. 

 
Klimatická změna, máme vůli ji řešit? Česká křesťanská akademie v Litomyšli a Fridays for Future zvou na veřejnou debatu ve čtvrtek 26.3.2020 v 18:00, která se uskuteční v Novém kostele v Litomyšli. Pozvání iniciátora debaty Mgr. Davida Schejbala přijal Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., který vede v Olomouci Katedru rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Pavel Nováček je odborníkem, kterého zajímají horká témata: udržitelný rozvoj, globální enviromentání problémy a prognostika. V roce 2015 napsal text Přemítání nad encyklikou Laudato si’ papeže Františka a z pohledu statistika a prognostika říká prostě v závěru své knížky slovy Basila Velikého: „Má-li svět počátek a byl-li stvořen, hledejme, kdo jej stvořil a kdo mu dal počátek, tedy toho, kdo je jeho Stvořitelem.“ RNDr. Miroslav Kundrata je zase praktik a aktivista, spoluzakládal Nadaci Partnerství, vedl ji 25 let. Pod jeho vedením dokázala Nadace Partnerství podpořit přes 3600 projektů částkou 440 milionů Kč. Směřoval nadaci k tomu, aby žila svoji misi mj. tím, že uskutečnil vizi uhlíkově neutrálního areálu Otevřená zahrada. Věří, že změnu je možné dosáhnout kritickým množstvím pozitivních příkladů. Podílel se také na projektech Veronica v rodné obci Hostětín, do které nasměroval v roce 2010 návštěvu prince Charlese. Nyní se věnuje strategickému rozvoji a klíčovým projektům, jako je iniciativa Sázíme budoucnost. To je 10 miliónů stromů vysazených mimo les do pěti let. Je tedy jasné, že budeme debatovat od globálních až po lokální dopady klimatických změn. Debatu budou moderovat aktivistky ze hnutí Fridays for Future Vendula Nováčková, Dominika Střasáková a Agnes Vopařilová spolu s Danielem Kvasničkou. Přijďte klást otázky a spolu s námi hledat, co by se mohlo pro naši planetu udělat právě u nás a v okolí.

Pašije
Zveme na benefiční představení pro nově vznikající Domov pro seniory v nedalekém Vendolí, který připravuje Diakonie ČCE. Pašije, Kristův příběh vrcholící obětí vlastního života na kříži, zazní v sobotu 4.4.2020 v 19:00 v jízdárně na Zámeckém návrší v Litomyšli. Pašije pořádá Zámecké návrší, příspěvková organizace města Litomyšle, spolu s křesťanskými církvemi v Litomyšli. Hudební dílo uvede uskupení zapsaného spolku Chermon www.chermon.cz v koncertní verzi; vystoupí sólisté, rocková kapela, komorní orchestr a třicetičlenný smíšený pěvecký sbor. Vše doplňuje recitace a digitální projekce. Ježíšovu postavu zpívá Vítězslav Šlahař, absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, stálý člen a sólista Českého filharmonického sboru Brno. Marii, matku Páně, bude zpívat Jarmila Beková, autorka tohoto díla, které mělo premiéru v Moravském divadle Olomouc na jaře roku 2016 a od té doby je reprízováno po celé republice. Jarmila Beková je olomoucká skladatelka a učitelka na bilingvní sekci Slovanského gymnázia. V roli Marie Magdalské se představí Magda Orlová, sbormistryní je Marie Tesárková. Projekt Domova seniorů si zaslouží plnou podporu proto, že jde o zařízení malého, komunitního typu. Obyvatelé v něm budou bydlet ve dvou domácnostech po 10 členech. Péče bude adresná a osobní. Pokoje budou jednolůžkové, každá domácnost bude mít jednu velkou společenskou místnost určenou ke společnému trávení času. Diakonie ČCE staví domov moderní, otevřený pro všechny, bez rozdílu. Nicméně z jeho života bude znát, že stojí a je provozován na základě křesťanských hodnot. Diakonie ČCE je neziskové zařízení zřízené Českobratrskou církví evangelickou. Už roky pomáhá spolehlivě dětem, dospělým, seniorům a lidem v těžkých životních situacích v celé České republice. V oblasti péče o seniory poskytuje Diakonie ČCE nespočet služeb, od osobní asistence a pečovatelské služby po domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a hospice. Vstupenky na toto představení Pašijí budou v běžném předprodeji a také on line v ceně 200,- Kč

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz 
a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 


Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.