POZDRAV A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÉHO KOSTELA

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA  -  VE SLUŽBĚ VŠEM  - OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Vezu Vám velké pozdravení z Pardubic, kde jsme s manželkou byli minulou neděli. Litomyšl jsme měli ze záznamu. Odpoledne v neděli a dopoledne v pondělí na pokračování jsme si vychutnali trochu jinou verzi nedělního kázání (Jan Hábl) na Zámeckém návrší v Litomyšli a těch bezmála dvě stě lidí ji nejen poslouchalo, ale také ji odměnilo potleskem. Což ještě nic neznamená, ale přesto... Evangelium je evangelium! A Komenský stále táhne. Je pravda, že tentokrát byla přítomnost bratrských křesťanů větší. Mezi vystavovateli byli letos hned dva (bývalí) mládežníci z Náchoda, na pódiu Pepa Dvořák, nominálně baptista. A ještě jsem se tam ometal já a moji Mulitpajtn. Tak to několik popisků k fotografiím, které jsou níže. 

V úterý se v Novém kostele zastavila sestra Jana Sieberová, která posloužila svým příběhem. Níže najdete záznam! Ve středu jsme šli od husitů domů s popelem na čele. Vstoupili jsme do postní doby. A ve čtvrtek jsme se podíleli na debatě o lidských právech na Zámeckém návrší v Litomyšli. Pořádala to Základní škola Litomyšl Zámecká a hosty byli paní Sommerová, pan Strachota a také dva bratři - Martin Balcar za Amnesty International (je bratrem klimentského faráře ČCE, ale nejvíc, je to skaut a moudrý chlap). A ten nejmladší, Vojtěch Boháč, to je novinář vyjíždějící do tvrdých podmínek a hlavně: dorostenec z Kounicovy, kde jej vedl Petr Kučera. Zababa pro něj znamená skutečně mnoho! Inu, bylo to silné, celý ten pracovní týden. Trochu jsem se s veřejným děním vyrovnával ve svém blogu na Respektu.

Od pátku v Novém kostele běží anglický víkend a pro pobavení: Nakonec jsme měli dva anglické kazatele připravené kázat. Nějak selhala domluva a povedlo se. Nicméně, sobota byla skvělá. Velké poděkování všem, kteří pomáhali!

Během týdne jsem zjistil, že Českotřebovští ještě nemají finální podobu projektu rekonstrukce, zítra si volí staršovstvo a pak rozhodnou. Mladí to trochu uspěchali. Ale i tak - Sbírka na rekonstrukci modlitebny v České Třebové, které dáme čtvrt roku s tím, že co dáte do pokladny u vchodu do sboru a co pošlete na náš účet s poznámkou "Třebová", půjde až do konce května na pomoc při obnově třebovské modlitebny. Stále platí, že výtěžek kavárny bude na akci MOTOR, tedy na úpravu nového auta Jendy Boštíka. 

Otevřel jsem novou platformu pro nahrávky. Ještě na ní budu pracovat, ale je už možno stahovat ze Spotify. A v dohledné době půjde ještě o stahování zvukových souborů z Google a Apple podcasts. Velké soubory je možno poslouchat ze Soundcloud. Jen ten si budu předplácet, pro posluchače je to vše bezplatné. Tak užívejte!

Těším se zítra na viděnou! Váš Daniel

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 1.3.2020

Neděle 1.3.2020 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele. Káže Michael Carlson s překladem
14:30 Ekumenické bohoslužby v Budislavi, káže Daniel Kvasnička
17:30 přednáška a rozhovor na téma Generace Z

Pondělí 2.3.2020 v 16:00 klub Hobit a setkání Klubu UP, anglické pondělí, tentokrát nebude. V 17:00 bude jednat staršovstvo sboru

Úterý 3.3.2020 v 18:00 budeme číst Knihu Zjevení, 19. kapitolu

Středa 4.3.2020 v 16:00 Setkání nad Biblí v Moravské Třebové Kunčině

Čtvrtek 5.3.2020 v 17:30 Skupinka u Macků a ve stejný čas 17:30 u Boštíků ve Svitavách
V 19:00 začíná v aule Gymnázia A. Jiráska rozhovor s Jindřichem Vobořilem o závislostech, na drogách, hazardu, tabáku a alkoholu. Pan Vobořil byl národním protidrogovým koordinátorem v letech 2010-2018. Pořádá ČKA

Pátek 6.3.2020 Samorost je na výletě do Pardubic a v 17:30 Klub UP (Český pátek) 

Neděle 8.3.2020 v 9:30 Bohoslužby s Večeří Páně v Novém kostele. Káže Daniel Kvasnička (Cesty ke zbožnosti - Čtení s Duchem svatým)  
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, káže Daniel Kvasnička

Termíny a informace:

15.3.2020 Výroční členské shromáždění s volbou šestého člena staršovstva, s hlasováním o projektu za 20 000 Kč na jeden rok.  Výzva na podávání projektů na rok 2020 na jednoroční podporu 20 000 Kč ještě stále trvá.

25.4.2020 bude svatba Patrície Holíkové a Marka Lašky v Neratově a 26.4.2020 bude mít Paťa křest a vstoupí do sboru. 

Avízo: 
18.- 20.9.2020
Sborový víkend v Jedlové
14.-15.11.2020 zveme Tibora Máhrika, kazatele ze Žiliny a nyní z Ostravy, s manželkou Táňou. Tradiční sobotní Manželské setkání. V neděli pak poslouží Slovem a může udělat seminář pro muzikanty a zpěváky, protože je to vzdělaný muzikolog. 

 
Jarda Střasák zdraví z Papuy
Zdravím litomyšlské farníky a o trochu víc farnice. Zdravím též sestry a bratry z Nového kostela. Kněze, jáhny i kazatele. Podporovatele z plesu. Podporovatele mimo ples.
V pátek 14.2. jsem se po týdnu stráveném v hlavním městě přesunul na konečné místo působení, tedy do vesnice Araimiri vzdálené asi hodinu cesty od města Kerema. Araimiri je osada několika domků na pobřeží moře, ke které vás z Keremy dovede rozbahněná cesta sjízdná na motorce či větším jeepu nebo menším náklaďáku, který tu funguje též jako prostředek hromadné dopravy. Kolem se pak rozprostírá džungle plná kokosových a ságových palem a dalšího porostu, který zatím nejsem schopen identifikovat. Je to místo, kde by člověk jakýkoliv vzdělávací institut spíše nečekal, přesto zde Salesiáni spravují školu a zajišťují ubytování pro studenty i učitele s rodinami. Studenti přichází z větší či menší dálky a řada z nich odjíždí domů jen na prázdniny. Hned vedle příjezdové cesty stojí nenápadně vyhlížející budova, která plní funkci ošetřovny. Sem přicházejí se zdravotními problémy v ranních hodinách zejména studenti. Vzápětí je ale střídají vesničané, kterých v okolní džungli bydlí nemalé množství. Navzdory skromnému vybavení jedná se o jediné zdravotnické zařízení široko daleko. Snad jen podobnou péči nabízející ošetřovna ve vedlejší vesnici nebo potom nemocnice v Keremě, která je ale pro většinu místních nedostupná. Kromě běžně se vyskytujících nemocí jako rýma, kašel, bolest v krku, průjem atd. je tu třeba myslet též na tuberkulózu, malárii a u dospělých na poměrně časté STD (sexuálně přenosné nemoci). Zázemí tu mají všichni přítomní poměrně skromné. Zdrojem elektrické energie jsou především solární panely, které během dne zajišťují chod nejnutnějších zařízení. Večer pak bývá spuštěn od 19h do 22h dieselový generátor, který rozvede elektřinu po celém areálu. Signál bývá přítomen u jednoho bambusu. Tam chodívám komunikovat se světem zpravidla ráno před snídaní. Kolem všech budov jsou obrovské zásobníky na dešťovou vodu. Ze zásobníků je voda rozvedená do potrubí. Převařením pak proměňujeme vodu dešťovou ne ve víno, nýbrž ve vodu pitnou. A to je taky dobrý.
Drazí a milí, děkuji vám za Vaši podporu v období příprav. Pokusím se tu zanechat alespoň část dobra, kterého se mi dostává z vaší strany.
S pozdravem Jarouš Střasák
 
V Novém kostele v Litomyšli byla na návštěvě v úterý 25.2.2020 Jana Sieberová, protože v blízkém Dolním Újezdě se chystá založení dalšího hospicového zařízení. Záznam visí zde. A na stejném kanálu SoundCloud pro poslech ještě přednáška Pavla Hoška, kterou jsem nabízel už minule na Youtube.
Klimatická změna, máme vůli ji řešit? Česká křesťanská akademie v Litomyšli a Fridays for Future zvou na veřejnou debatu ve čtvrtek 26.3.2020 v 18:00, která se uskuteční v Novém kostele v Litomyšli. Pozvání iniciátora debaty Mgr. Davida Schejbala přijal Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., který vede v Olomouci Katedru rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Pavel Nováček je odborníkem, kterého zajímají horká témata: udržitelný rozvoj, globální enviromentání problémy a prognostika. V roce 2015 napsal text Přemítání nad encyklikou Laudato si’ papeže Františka a z pohledu statistika a prognostika říká prostě v závěru své knížky slovy Basila Velikého: „Má-li svět počátek a byl-li stvořen, hledejme, kdo jej stvořil a kdo mu dal počátek, tedy toho, kdo je jeho Stvořitelem.“ RNDr. Miroslav Kundrata je zase praktik a aktivista, spoluzakládal Nadaci Partnerství, vedl ji 25 let. Pod jeho vedením dokázala Nadace Partnerství podpořit přes 3600 projektů částkou 440 milionů Kč. Směřoval nadaci k tomu, aby žila svoji misi mj. tím, že uskutečnil vizi uhlíkově neutrálního areálu Otevřená zahrada. Věří, že změnu je možné dosáhnout kritickým množstvím pozitivních příkladů. Podílel se také na projektech Veronica v rodné obci Hostětín, do které nasměroval v roce 2010 návštěvu prince Charlese. Nyní se věnuje strategickému rozvoji a klíčovým projektům, jako je iniciativa Sázíme budoucnost. To je 10 miliónů stromů vysazených mimo les do pěti let. Je tedy jasné, že budeme debatovat od globálních až po lokální dopady klimatických změn. Debatu budou moderovat aktivistky ze hnutí Fridays for Future Vendula Nováčková, Dominika Střasáková a Agnes Vopařilová spolu s Danielem Kvasničkou. Přijďte klást otázky a spolu s námi hledat, co by se mohlo pro naši planetu udělat právě u nás a v okolí.
Knížka s názvem K čemu jsou dobří architekti má na devíti stránkách rozebraný náš Nový kostel v Litomyšli. Podívejte se na průlet celou knihou tady.
Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz 
a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 


Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.