POZDRAV A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÉHO KOSTELA

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA  -  VE SLUŽBĚ VŠEM  - OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Minulou neděli jsme po dopolední bohoslužbě s Michaelem Carlsonem v překladu skvělé Marcely Bartošové měli překvapivě navštívenou bohoslužbu v Budislavi a od půl šesté pak akci, která vesele, mile a přesto vážně dala nahlédnout do života generace X, Y a Z. Spousta lidí. Náročná příprava! Takže: Poděkování celému týmu! To se více než sluší. První čtyři fotografie z tohoto večera máte pod tímto textem. První dvě jsou profi od Terezy Jirouškové. Díky!

Další dvě fotky patří k Českému pátku Klubu UP, i když i ten byl trochu americký. Navštívil nás Greg Strock z Křesťanské akademie mladých. Ale hrál s námi česky Christivity. 

Připravujeme členské shromáždění a máme pro Vás rozpočet a nakonec i dva projekty pro finanční podporu (v příloze). A přihlaste se k obědu, abyste s námi byli u stolu a mohli jsme ve 12:30 začít. Kandidaturu k volbě do staršovstva přijala sestra Marcela Bartošová.  Běží sbírka na rekonstrukci modlitebny v České Třebové, které dáme čtvrt roku s tím, že co dáte do pokladny u vchodu do sboru a co pošlete na náš účet s poznámkou "Třebová", půjde až do konce května na pomoc při obnově třebovské modlitebny. Stále platí, že výtěžek kavárny bude na akci MOTOR, tedy na úpravu nového auta Jendy Boštíka. Jenda také souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky, která by zasahovala i mimo kostel. Musíme pro to vyjednat registraci této sbírky a udělat jí propagaci. 

Vložili jsme se do podpory Pašijí s velkou podporou sestry Lucie Rádrové. Tak v sobotu 4.4.2020 budeme mít na návrší koncert na podporu domova seniorů ve Vendolí, který připravuje Diakonie ČCE ve Svitavách. To je moc dobrá myšlenka, kterou před koncertem představí sestra Květa Kellerová, manželka bratra faráře. Tak srdečně zveme k meditaci před Květnou nedělí. Více o muzikálu níže. Doporučte, pozvěte. Akci připravujeme s kolegou Filipem Kellerem a zdejšími církvemi. Hrát tu bude mj. také kazatel olomouckého sboru Dalimil Staněk, který hned 5.4.2020 poslouží při bohoslužbách.  

Pozdravují vás z Moravské Třebové. Stáří není veselé ani tam. Těším se zítra na viděnou! Váš Daniel

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 8.3.2020

Neděle 8.3.2020 v 9:30 Bohoslužby s Večeří Páně v Novém kostele. Káže Daniel Kvasnička (Cesty ke zbožnosti - Čtení s Duchem svatým)  
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, káže Daniel Kvasnička

Pondělí 9.3.2020 v 16:00 klub Hobit (Hudební párty / Lego) a v 17:30 je setkání Klubu UP, anglické pondělí, tentokrát (Conspiracy theories). 

Středa 11.3.2020 Setkání seniorátu ve Vysokém Mýtě

Čtvrtek 12.3.2020 v 17:30 Skupinka u Macků
17:30 Skupinka nad Biblí (Desatero) v KC Fabrika

Pátek 13.3.2020 v 15:30 Samorost a v 17:30 Klub UP (Český pátek) 

Neděle 15.3.2020 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele. Káže Pavel Kušnierik. Vyprosíme požehnání na cestu Janě Mackové do Indie.
Následuje společný oběd, ke kterému je třeba se tuto neděli přihlásit (na nástěnce a nebo emailem daniel@novykostel.cz)
12:30 Výroční členské shromáždění 

 

Milí přátelé, po roce se zase budu vracet do indické školy v Biháru. Tentokrát jen na 3 týdny. Odlétám 20. března a na místě se připojím k Martinovi a Standovi, kteří jeli do Indie sloužit novým sborům ve vesnicích v okolí školy. Mou prací bude předně škola, jak učení, tak nějaké organizační záležitosti. Dále chceme dokončit a připravit bydlení pro budoucí dobrovolníky a spolu s Jendou, Tomášem a Karolínou, kteří se ke mne připojí na začátku dubna a vystřídají Martina se Standou, dohlédnout také na dokončení školní modlitebny – společenské místnosti. Vrátit bychom se měli společně po Velikonocích 13. 4. 2020

Budu moc vděčná, když na nás budete myslet na svých modlitbách, vyprošovat bezpečnou cestu i pobyt, prosit za zdraví, abychom měli dost sil udělat vše, co je pro nás přichystáno a Pán Bůh dovolí.

S vděčností Pánu Bohu, že tuto službu mohu dělat Jana

Termíny a informace:

15.3.2020 Výroční členské shromáždění s volbou šestého člena staršovstva, s hlasováním o projektu za 20 000 Kč na jeden rok. Dvě žádosti máte v příloze tak, jak přišly. S nimi také rozpočet na rok 2020. Výroční zprávu budete mít zase ve zvláštním vydání po emailech a cestou tohoto zpravodaje v týdnu, po schválení staršovstvem.

25.4.2020 bude svatba Patrície Holíkové a Marka Lašky v Neratově a 26.4.2020 bude mít Paťa křest a vstoupí do sboru. 

Avízo: 
18.- 20.9.2020
Sborový víkend v Jedlové, zveme bratra kazatele Romana Touška s manželkou
14.-15.11.2020 zveme Tibora Máhrika, kazatele ze Žiliny a nyní z Ostravy, s manželkou Táňou. Tradiční sobotní Manželské setkání. V neděli pak poslouží Slovem a může udělat seminář pro muzikanty a zpěváky, protože je to vzdělaný muzikolog. 

 
Zveme na benefiční představení pro nově vznikající Domov pro seniory v nedalekém Vendolí, který připravuje Diakonie ČCE. Pašije, Kristův příběh vrcholící obětí vlastního života na kříži, zazní v sobotu 4.4.2020 v 19:00 v jízdárně na Zámeckém návrší v Litomyšli. Pašije pořádá Zámecké návrší, příspěvková organizace města Litomyšle, spolu s křesťanskými církvemi v Litomyšli. Hudební dílo uvede uskupení zapsaného spolku Chermon (www.chermon.cz) v koncertní verzi; vystoupí sólisté, rocková kapela, komorní orchestr a třicetičlenný smíšený pěvecký sbor. Vše doplňuje recitace a digitální projekce. Ježíšovu postavu zpívá Vítězslav Šlahař, absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, stálý člen a sólista Českého filharmonického sboru Brno. Piláta bude zpívat Jan Sklenář, který vystudoval Divadelní fakultu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor činohra a v současnosti působí v Praze v Divadle v Dlouhé, účinkuje v muzikálu Legenda jménem Holmes Ondřeje Brzobohatého a v dalších projektech. Marii, matku Páně, bude zpívat Jarmila Beková, autorka tohoto díla, které mělo premiéru v Moravském divadle Olomouc na jaře roku 2016 a od té doby je reprízováno po celé republice. Jarmila Beková je olomoucká skladatelka a učitelka na bilingvní sekci Slovanského gymnázia. V roli Marie Magdalské se představí Magda Orlová, sbormistryní je Marie Tesárková.
Projekt Domova seniorů si zaslouží plnou podporu proto, že jde o zařízení malého, komunitního typu. Obyvatelé v něm budou bydlet ve dvou domácnostech po 10 členech. Péče bude adresná a osobní. Pokoje budou jednolůžkové, každá domácnost bude mít jednu velkou společenskou místnost určenou ke společnému trávení času. Diakonie ČCE staví domov moderní, otevřený pro všechny, bez rozdílu. Nicméně z jeho života bude znát, že stojí a je provozován na základě křesťanských hodnot. Diakonie ČCE je neziskové zařízení zřízené Českobratrskou církví evangelickou. Už roky pomáhá spolehlivě dětem, dospělým, seniorům a lidem v těžkých životních situacích v celé České republice. V oblasti péče o seniory poskytuje Diakonie ČCE nespočet služeb, od osobní asistence a pečovatelské služby po domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a hospice. Vstupenky na toto představení Pašijí budou v běžném předprodeji v infocentru a také on line v ceně 200,- Kč
 
Na základě žádosti TWR Rádio 7 jsem začal přemýšlet o nahrávání krátkých podcastů. Během dvou týdnů probublaly už do všech možných platforem. Věším je na základní server Anchor.fm ve dvou verzích a poslouchat je můžete třeba na Spotify - jednu souvislejší řady výkladů či úvah a druhou z pravidelné přípravy kázání, ale dají se najít třeba na Apple Podcasts nebo třeba na breaker.audio a jinde. To už jde volnou distribucí. A pokud si vyberou z TWR, mohou si to také stáhnout do Rádia 7.
Klimatická změna, máme vůli ji řešit? Česká křesťanská akademie v Litomyšli a Fridays for Future zvou na veřejnou debatu ve čtvrtek 26.3.2020 v 18:00, která se uskuteční v Novém kostele v Litomyšli. Pozvání iniciátora debaty Mgr. Davida Schejbala přijal Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., který vede v Olomouci Katedru rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Pavel Nováček je odborníkem, kterého zajímají horká témata: udržitelný rozvoj, globální enviromentání problémy a prognostika. V roce 2015 napsal text Přemítání nad encyklikou Laudato si’ papeže Františka a z pohledu statistika a prognostika říká prostě v závěru své knížky slovy Basila Velikého: „Má-li svět počátek a byl-li stvořen, hledejme, kdo jej stvořil a kdo mu dal počátek, tedy toho, kdo je jeho Stvořitelem.“ RNDr. Miroslav Kundrata je zase praktik a aktivista, spoluzakládal Nadaci Partnerství, vedl ji 25 let. Pod jeho vedením dokázala Nadace Partnerství podpořit přes 3600 projektů částkou 440 milionů Kč. Směřoval nadaci k tomu, aby žila svoji misi mj. tím, že uskutečnil vizi uhlíkově neutrálního areálu Otevřená zahrada. Věří, že změnu je možné dosáhnout kritickým množstvím pozitivních příkladů. Podílel se také na projektech Veronica v rodné obci Hostětín, do které nasměroval v roce 2010 návštěvu prince Charlese. Nyní se věnuje strategickému rozvoji a klíčovým projektům, jako je iniciativa Sázíme budoucnost. To je 10 miliónů stromů vysazených mimo les do pěti let. Je tedy jasné, že budeme debatovat od globálních až po lokální dopady klimatických změn. Debatu budou moderovat aktivistky ze hnutí Fridays for Future Vendula Nováčková, Dominika Střasáková a Agnes Vopařilová spolu s Danielem Kvasničkou. Přijďte klást otázky a spolu s námi hledat, co by se mohlo pro naši planetu udělat právě u nás a v okolí.
Knížka s názvem K čemu jsou dobří architekti má na devíti stránkách rozebraný náš Nový kostel v Litomyšli. Podívejte se na průlet celou knihou tady.
Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz 
a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 


Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.