POZDRAV A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÉHO KOSTELA

 
Klikněte na obrázek a otevře se Vám video s oznámením a naše bohoslužby budete mít každou neděli tak jako tak na Youtube. A Podcasty na Spotify jsou zde kázání a tady desatero. A na Apple Podcasts zde kázání a tady desatero.

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA  -  VE SLUŽBĚ VŠEM  - OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Protože je společnost nejistá, někdo je nad věcí a jiný se více obává, chceme vyjít vstříc skutečnosti, že dříve a nebo později se s nějakou podobou této virózy musíme potkat. A bude lépe, když budeme připraveni, když se najdou vakcíny a podaří se zmírnit dopad.

Proto, počínaje touto nedělí 15.3.2020 rušíme naše veřejná shromáždění, odložíme i naše výroční členské shromáždění. Pokud bude třeba, tak se jistě podstatné věci dají schvalovat i elektronicky. Společný oběd byl také zrušen.

Bohoslužby ale beze změny poběží na našem portálu YouTube, jako každou neděli. Vždy v nich bude zvěst evangelia a také oznámení o dalším postupu v konání akcí a bohoslužeb. Kostel nebude zavřený, když sem někdo zavítá, budeme se mu věnovat.

Nabízíme jistoty v nejistotách. Proto každou neděli večer v 18:00 a také v úterý navečer v 18:00 jsme otevřeni rozhovoru v malé skupině o základech křesťanské víry podle knihy, kterou jsme před dvěma lety vydali a od té doby ji používáme průběžně. Stejně tak jsou k dispozici naše podkásty. 

To, co přišlo, bereme jako výcvik pro zvláštní situace, které mohou přijít. Nás  to přece spíše posiluje, než oslabuje! Žijeme přece z jistot, které jsou pevnější, než lidské struktury a formy života církve.

Vyzýváme naše členy a přátele, aby se scházeli v malých skupinách. Prosíme, abyste navštěvovali seniory, nejenom ty z našeho společenství a nabídli pomoc, aby se senioři a potřební nemuseli pohybovat v místech možné nákazy. A při tom všem buďme ohleduplní a dbejme zásad, které jsou veřejně dostupné na adresách státní správy a samosprávy.

A Pokoj Boží ať je s vámi všemi, přimlouváme se za všechny nemocné a také za všechny mocné, kteří mají povinnost rozhodovat a vést.

Těším se zase za čas na společné chvíle! Váš Daniel

 
 
Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz 
a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 


Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.