POZDRAV A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÉHO KOSTELA

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA  -  VE SLUŽBĚ VŠEM  - OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Minulou neděli jsme netušili, jak se s námi svět otočí. Staršovstvo ve středu rozhodlo a tak jsem Vám poslal video, které některým připadlo příliš poplašené. Realita ukázala, že jsme to nepřehnali. Naopak, že svět zatím neví, jaký bude průběh nové nemoci. Protože umíme být k sobě i ke druhým ohleduplní, zvládneme tuto situaci a některé akce jsme zrušili. Včetně našich pravidelných bohoslužeb.

Nicméně, malý tým je připraví a bude vysílat; takže, kdo se dostane zítra na půl desátou k počítači a zapne si YouTube, tak nás snad uvidí. Kázat bude bratr Pavel Kušnierik. Navečer se dveře kostela otevřou pro hledající v malém kroužku, ve kterém budeme používat knížku "Představ si!" a úplně stejně v úterý navečer. 

Před dvěma týdny jsem začal s podcasty. To jsou jen zvukové soubory, které najdete na více platformách pro stahování, nejčastější dvě místa jsou na Spotify  zde kázání a tady desatero. A na Apple Podcasts tady kázání a tady desatero. Na některých dalších se musíte přihlásit a zřídit si účet, ale třeba na Breaker.audio to není třeba a pro příklad také na google.podcasts také ne.

Členské shromáždění počká. Přikládám Vám alespoň výroční zprávu za rok 2019. V tom divokém týdnu jsme také dostali vyrozumění, že jsme prošli první formální kontrolou naší grantové žádosti a máme teď deset dní na odstranění sedmi formálních nedostatků.Věřím, že to s bratrem Andrejem Kašickým stihneme.

Jak budou vypadat všechny další věci našeho společného života, to Vás průběžně budeme informovat jak v přenosech - v oznámeních, tak v tomto zasílaném zpravodaji.  

Jedním ze souborů, které najdete už na podcastech a nebo na webu nabeton.info je kázání z minulé neděle. A k němu ilustraci: Věděli jste, že David Suchet, jinak detektiv Poirot, uvěřil v Pána Ježíše Krista, když se začetl do Bible na hotelovém pokoji (pravděpodobně do Gedeonky) a přečetl si osmou kapitolu dopisu Římanům? Tentýž David Suchet žije svou víru ve svém anglikánském sboru a před třemi lety četl evangelium Markovo v katedrále sv. Pavla v Londýně - dvě hodiny. To je koncert! Boží čtení! Zkuste si kousek poslechnout, zvláště pokud rozumíte angličtině.

Mysleme na sebe navzájem! Alespoň si dopřejme telefonní rozhovory. Pište. Ozývejte se. Budeme se modlit. Nebojte se volat, mám na Vás vždycky čas.

Oslovili nás skauti a s nimi městské krizové řízení. Jedná se o možnost, že by bylo třeba donést či odnést něco od seniorů nebo nějak potřebných lidí. Nějaká malá služba, která by se pro někoho mohla stát krizovou, kdyby se daný člověk pohyboval v místech, kde je nákaza. Nejde o nasazení ve dne v noci, stavěly by se zřejmě služby. Pokud by se někdo chtěl přidat, kontaktujte mne. Děkuji. Váš Daniel

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 15.3.2020

Neděle 15.3.2020 v 9:30 Bohoslužby s Večeří Páně v Novém kostele. Káže bratr Pavel Kušnierik 

Nabízíme jistoty v nejistotách. Proto každou neděli večer v 18:00 a také v úterý navečer v 18:00 jsme otevřeni rozhovoru v malé skupině o základech křesťanské víry podle knihy, kterou jsme před dvěma lety vydali a od té doby ji používáme průběžně.

Ve čtvrtek 19.3.2020 v 17:30 budu s několika lidmi také v KC Fabrika

Neděle 22.3.2020 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele. Káže bratr kazatel David Beňa. 

 

S důvěrou v Boží pomoc plánujeme:

25.4.2020 bude svatba Patrície Holíkové a Marka Lašky v Neratově a 26.4.2020 bude mít Paťa křest a vstoupí do sboru. 

Avízo: 
18.- 20.9.2020
Sborový víkend v Jedlové, zveme bratra kazatele Romana Touška s manželkou
14.-15.11.2020 zveme Tibora Máhrika, kazatele ze Žiliny a nyní z Ostravy, s manželkou Táňou. Tradiční sobotní Manželské setkání. V neděli pak poslouží Slovem a může udělat seminář pro muzikanty a zpěváky, protože je to vzdělaný muzikolog. 

 
 
Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz 
a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 


Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.