POZDRAV A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÉHO KOSTELA

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA  -  VE SLUŽBĚ VŠEM  - OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Dobrý večer, máme druhou neděli v karanténě. Vyzbrojeni rouškami a vším potřebným zařídíme pro všechny opět přenos z prázdného sálu. Máme k tomu výklad ředitelky Odboru církví Ministerstva kultury ČR, že se povolenou duchovenskou péčí rozumí zajištění přenosu bohoslužby v nezbytně nutném týmu.  Myslíme na Vás na všechny, jste v našich přímluvách. Pokouším se telefonovat zvláště starším lidem ze sboru. Občas se nedovolám, tak mi to nemějte za zlé, že jste ještě telefonát nedostali... Určitě na Vás dojde.

Přejeme Vám pokoj a dobro, zdraví a síly.  Fotka nahoře ukazuje skvělé nádobí, které jsem dostal darem od maminky Patrície Holíkové a ilustroval jsem tím svůj blog na Respektu, Před týdnem vyběhl na webu Respektu také na webu článek MUDr. Davida Karaby z Chebu - původně z Pardubic. Studoval i na ETS, jak jsem se dozvěděl. V Chebu se věnuje zakládání skupinky, do které dochází také můj bratr, který pro nás projektoval stavební část vzduchotechniky. Pan doktor pokračuje článkem, který připojuji jako přílohu.

Z ústředí naší církve nám připomněli smlouvu se státem, kterou udělala Ekumenická rada církví před časem. Popisuje mimořádné situace. A v nich se může stát, že z našeho kostela bude místo pro odpočinek, případně prostě nemocnice. Samozřejmě, však už dnes jsme nemocnicí v jistém slova smyslu.  Jemně nám naznačili, že ač upravíme vše potřebné v podání naší žádosti o grant, může se stát, že tyto dotace prostě nebudou (nedostatek prostředků) a nebo se zpozdí. Všechno může být naprosto jinak. 

Točím pro Vás a pro každého podcasty, které je možno stahovat na Spotify a nebo na Apple Podcasts. A na všech dalších podcastových aplikacích, kam nahrávky poskytovatel věší. Těší mne, jak se církev stává schopnou přežít i naprostou izolaci. Například naše biblická hodina se Svitavskými (na fotce pod tímto textem) měla více účastníků, než jich bývá ve skutečnosti ve Fabrice. Příští týden ve čtvrtek budeme mít stejně zařízenou i modlitební chvíli se Svitavskými. To vše díky Jendovi Pechancovi. A a ještě: Náš přenos před týdnem má ke dnešnímu dni 155 zhlédnutí. Má to smysl! Děkuji všem, kteří se na tom vše podílejí.

Držme se spolu, povzbuzujte jeden druhého a mějte dobrou mysl. Přečtěte si čtení, pokud se nebudete s námi dívat. Zítra čteme opět z přípravy 40 dní s Biblí. Když dá Pán, na viděnou! Daniel

Střídáme se a spolupracujeme se skauty a zaměstnanci úřadu v pokrytí všech potřeb. Požadavky shromažďuje městský úřad a vždy před jedenáctou je předá směně, případně dvěma, pokud by bylo požadavků více. Vždy bude k dispozici dospělý vedoucí skupiny, všichni budou mít roušky, gely na ruce a poběží vše podle rad, které jsme dostali od Farní Charity. Samozřejmě co nejbezpečněji. 

Pokud se k nám chcete přidat, dejte vědět mně - daniel@novykostel.cz, 733 619 141 a nebo na Pavla Hájka hajek739@gmail.com na telefonu 739 128 997. Děkuji. Váš Daniel

 
 
Vedle Desatera, které si čteme se Svitavskými, věším také na servery kázání. Ta jste asi neslyšeli a možná ani naživo neuslyšíte. Jsou tady na Spotify: https://open.spotify.com/show/79Sa6t3r85B108YnAifSvq?fbclid=IwAR1JLkOWqgz1H9ARTs44rDUIvGGj7p1uOvMlcilu_JRcmPAeQVcrU006NaQ a na Apple Podcasts tady: https://podcasts.apple.com/cz/podcast/daniel-kvasni%C4%8Dka/id1501716220
 
 
Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz 
a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 


Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.