Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Ta řada stolů není prostřena pro nás, ale pro shromáždění adventistů sedmého dne, kterým jsme na sobotu kostel půjčili. Byli tu jako doma. Hráli krásný jižanský folk (poslechnout si jej můžete na mém facebooku) A zítra ráno budeme slavit my. Od jedné hodiny po poledni budeme mít členské shromáždění. 

Když přijde někdo do kostela, zasedne v sále a udělá "Áach!" a zase jde. Další skupina lidí začne "luxovat" naše nástěnky. Prosím tedy všechny nástěnkáře, aby svému místu věnovali náležitou pozornost. V kanceláři je jedna nástěnka, kam dáme projekty podporované sborem. Ta druhá je pro modlitebníky. Vypsal jsem na ni předměty, ale docela přirozeně čekám, že tam důvody k modlitbám přibudou. Máte chvíli? Přijďte se modlit do naší oázy.  

Sbírka na Hand of Hope vynesla 26 600 Kč. Velice děkujeme! Příští sobotu v Dlouhém bourají stan, pomocníci vítáni!

Hodně sil do dalšího týdne. Na viděnou! Váš Daniel.

Další dva obrázky ukazují páteční mládež, na kterou přišel Matyáš Hájek a udělal živou pozvánku na víkendovku mládeže příští týden 19.-20.10.2018. Něco se chystá! Hlídejte si další webovou stránku, která patří k našemu sboru. www.klub-up.cz A na posledním obrázku najdete pozvánku, kterou jsem našel ve Fabrice ve Svitavách a vyfotil. Jen si klikněte, podívejte se a zapřemýšlejte se. A pak mi řekněte, co Vás nad ní napadlo.
 
OZNÁMENÍ

14.10.2018 v 9:30 na 20. neděli po sv. Trojici, bohoslužby vděčnosti za úrodu v Novém kostele, káže bratr Daniel Kvasnička na Žalm 1 "Pevný základ potřetí - Z čeho jsme vyrostli?" a následuje členské shromáždění ve 13:00: Přijměte pozvání na oběd v kostele: Vlaďka a Ondřej nabízí Americký HotDog v ceně 10 Kč, nebo oběd ve vlastní režii
16:00 Svitavy, bohoslužby ve KC Fabrika

Pondělí 15.10.2018 v 16:00 Setkání Hobita. V kanceláři budou Chlapi...

Úterý 16.10.2018 v 19:00 Biblická hodina v Novém kostele. Zvu Vás na nezvyklé setkání. Je dáno tím, že bratr Jenda Boštík svolil České televizi k natáčení. Televize prochází příběh jeho rodiny. Tvůrci by rádi poznali lidi, kteří se za něj modlili, vařili mu, pomáhali a byli nablízku. Prosím spolu s Jendou, přijďte v úterý navečer do Nového kostela. (Pokud dojde na další díl 15. kapitoly 1. dopisu Korintským, tak přidáme i ten) 

Středa 17.10.2018 v 16:00 setkání v Moravské Třebové - Kunčině

Čtvrtek 18.10.2018 v 17:30 Svitavy, biblická skupinka v KC Fabrika (5. kapitola knihy Kazatel, poslední část) a v Novém kostele v 17:30 Chvíle k modlitbám

Pátek 19.10.2018  setkání Samorostu v 15:00 a Mládež má víkendovku

21.10.2018 v 9:30 na 20. neděli po sv. Trojici, bohoslužby v Novém kostele, káže bratr Daniel Kvasnička na Matoušovo evangelium 5 "Pevný základ počtvrté - Dobrá tradice"

Do kalendáře:
20.10.2018 (Sobota) se uklízí stan v Immanuel - potřeba pomoci
24.10.2018 Setkání klubu seniorů - výjezd do Vysokého Mýta, do domu Naděje
27.10.2018 (Sobota) - malá úklidová sobota
27.10.2018 (Sobota) - navečer Koncert Jany Vlčkové a jejích přátel
10.11.2018 - Manželská setkání v Novém kostele
9.12.2018 - Vánoční koncert spojený s hobitím jarmarkem

Videa s upoutávkami na podzimní cyklus "Pevné základy"

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde