Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA  -  
-  VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

OTROCI A OTROKÁŘI

1. NEDĚLE POSTNÍ  5.3.2017
SLAVÍME VEČEŘI PÁNĚ

TEXTY: EXODUS 1 - 2, DOPIS FILIPANŮM 2:1-11 
A MATOUŠOVO EVANGELIUM 6:16-34

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ 5.3.2017

Znáte svoje město? Když v úterních skupinkách v 17:00 a 19:00 hodin čteme v Novém kostele dopis do Efezu, učíme se na biblickou zvěst dívat z jiných úhlů. Proto se neptáme jen po tom, jak to vypadalo v Efezu, ale chceme znát i své město. Na nástěnce v kanceláři je mapa a vedle ní text, který si můžete stáhnout i tady. Přidali jsme i modlitby za své město. Budeme pokračovat i těmi dalšími, ve kterých sloužíme. A minulou neděli jsme slyšeli už druhé kázání s odkazem k reformaci. Kázal bratr kazatel David Beňa a oba texty si můžete stáhnout a přečíst na www.nabeton.cz. Ve středu jsme společně s litomyšlskými křesťany vstoupili do postního období. Od středy, kdy jednalo staršovstvo, máme také schválený rozpočet, který představíme příští neděli. 

5.3.2017 1. Neděle postní Invocavit - Žalm 91:15
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slavíme Večeři Páně, káže Daniel Kvasnička na text Exodus 1 a 2 Otroci a otrokáři (40 dní s Biblí)
14:00 Ekumenické Bohoslužby v Budislavi

V týdnu pak dále připravujeme:
Pondělí 6.3.2017 - Klub Hobit nebude. Jsou prázdniny! Dorost ale má svoje setkání v 17:30 a ve stejný čas je v Novém kostele Setkání mužů 

Úterý 7.3.2017 v 17:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #6. Používáme k odpovědi Dopis do Efezu 1:20-23. A v 19:00 Setkání nad Biblí se stejným programem

Středa 8.3.2017 je vyhrazena pro seniorátní setkání kazatelů, tentokrát v Hradci Králové

Čtvrtek 9.3.2017 v 17:30 Ekumenické setkání ve Svitavách, pravoslavná kaple u nádraží. Bohoslužba se zpěvy a meditací ve stylu Taizé

Pátek 10.3.2017 v 17:00 Setkání mládeže, program vede Lukáš Rejman

12.3.2017 2. Neděle postní Reminscere - Žalm 25:6 
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Exodus 3:1-12 Pomoc od Hospodina (40 dní s Biblí). Po bohoslužbách je Finanční seminář nad rozpočtem 2017
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, káže Daniel Kvasnička. V rámci bohoslužeb je opět Finanční seminář, tentokrát nad částí rozpočtu 2017 pro Svitavy

Ve středu jsme se setkali s bratrem Rickem Gascho z organizace Pioneers. Bratr s rodinou žije už dvacet let v České republice. Vždy jednou za čtyři rok odjíždíá na rok do USA a pak se vrátí. Pioneers pracují v misii jako celé rodiny. Misionáři rozumí a mluví česky, znají kulturu země, kde slouží. Jednou za čtyři týdny se setkávají a zástupce organizace se jednou za dva měsíce setkává s vedením sboru, kde misionář pomáhá. Předložili jsme br. Gascho analýzu našich potřeb a možností. Sháníme misionáře pro celý sbor se sídlem ve Svitavách. Nabízíme postupné sbližování, které v nejlepším případě dovedeme až do písemné smlouvy. Pozvali jsme Pioneers, aby měli jedno svoje sobotní setkání všech misionářů v Novém kostele a mohli osobně poznat naši práci a způsoby, případně s námi jet na nějaký pobyt rodin. Protože misionáři Pioneers nepatří k bohatým Američanům a nemají za cíl dovážet finanční prostředky do ČR, nabídli jsme jednání o tom, že by sbor pravidelně přispíval na nájem.

Pokud máte zájem, pusťte si v neděli 5.3.2017 ve 13:30 (pořad má opakování a je ke stažení na internetu zde) pořad Uchem jehly, kde si Pavel Klinecký povídá se Zdeňkem Vojtíškem, vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě UK, zakládajícím členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a naším kazatelem

To, jak se mezi sebou křesťané chovají, to je významný argument pro společnost. Bratři a sestry ukazují, že myslet si něco jiného nutně nemusí znamenat potřebu s tím druhým válčit. Z katolické strany, ze strany teologů a kněží, jsme zaslechli velice důrazné slovo, které v českém překladu poskytl magazín Christnet. Autorem je teolog Hans Küng. 

Dalimil Petrilák je v našem sboru dostatečně znám. Také jeho vytrvalá práce v organizaci PLNU, tedy Pomáháme lidem na útěku. V době, kdy si strany odbývají svoje volební kongresy a chystají se do kampaně, se jim hodí jen některá témata. Dobrovolníci z PLNU sepsali dopis předsedovi vlády v němž jej prosí o aktivitu České republiky. Přečtěte si zde a případně Dalimila jeho kolegy podpořte.

Data do kalendáře: 
22.3.2017 Tradiční program 1. Základní školy Zámecká s hosty, moderuje D. Kvasnička
26.3.2017 Výroční členské shromáždění (společný oběd)
7.4.2017 Ekumenická křížová cesta z kostela na Hoře olivetské až na židovský hřbitov
9.4.2017 Návštěva Smetanových v Litomyšli, bratr kazatel Daniel Smetana poslouží na Květnou neděli
16.4.2017 Neděle vzkříšení, 17.4. Velikonoční pondělí Ekumenická pouť z Proseče do Budislavi na bohoslužbou v kostele sv. Lásky. (Klub Hobit odpoledne svátečního dne oslaví u Kličkových na Pohodlí)
29.-1.5.2017 Návštěva dětského sboru Kvapôčky z Bratislavy
12.-13.5.2017 Celocírkevní konference zástupců sborů v Písku
19.-21.5.2017 Výjezd Hobitů do Jeníkova u Hlinska

Prezidenti přicházejí a odcházejí. Někteří si dokonce nepřipadají jako nenahraditelní spasitelé světa. Nerozdávají podepsané pohlednice a nefotí se na běžkách podepřeni v pozici v před běžícího terče. Jistě víte na koho myslím. Pokud byste chtěli vědět, proč se v sousedním Německu dá vyměnit prezident bez nerváků, proč se dohodnou politické strany, které představují rozumnou alternativu pro stabilitu Evropy, přečtěte si vynikající knihu vzpomínek evangelického faráře a končícího prezidenta Spolkové republiky Německo, pana Joachima Gaucka. 
V pohledu na otroky a otrokáře jsou cenné vzpomínky na tatínka, který trpěl v ruském gulagu na Sibiři. V pohledu na církev, která dovede vycítit potřeby lidí a celého národa, jsou cenné vzpomínky na léta před listopadem 1989. Joachim Gauck se také stal garantem narovnání po roce 1989. Asi se Němcům nemůže stát něco podobného, jako je zdejší a slovenský příběh agenta Bureše. A tak podobně... Nejlepší je, že kniha je už ve výprodeji a stojí obyčejných 16 Kč, je k sehnání zde

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312. Jindřich Klička píše: Poptáváme se po mrazáku. Hledáme malou kostku, může to být i žrout kWh, berou vše...  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde