Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

ZLATÉ TELE

O HŘÍCHU A ODPUŠTĚNÍ

5. NEDĚLE POSTNÍ  2.4.2017,  SLAVÍME VEČEŘI PÁNĚ
TEXTY: EXODUS 32:1-14,  DOPIS DO TESALONIKY 1:1-10 

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA 5. NEDĚLI POSTNÍ 2.4.2017

Prosili jsme za modlitby při pondělní schůzce na biskupství v Hradci Králové. Díky. Máte-li přístup na facebook, podívejte se na fotografie a komentář třeba tady. Více ještě níže. Pozdravuje i římskokatolický bratr farář Zdeněk Mach. Je po operaci páteře a společně jsme jej navštívili v nemocnici. Poznámky z kázání Davida Beni (z neděle 26.3.2017) a kázání z té aktuální neděle najdete na nabeton.info. Víte, že minulý týden zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví dlouho očekávaný předpis, na kterém léta pracovali i naši lékaři - například br. Petr Fiala? Dokument upravuje pravidla tak, aby mohl být kaplan členem týmu vedle zdravotnických pracovníků a lékařů. Tiskovou konferenci z ministerstva přenášela také Česká televize. Ze záznamu je vidět, jak si s tím vstupem kaplanů do nemocničních týmů novináři neví rady. Týká se to také našich kaplanů v nemocnicích - Karla Hůlky, Matěje Hájka, Michala Žemličky, Jakuba Formánka a nebo také Daniela Smetany, kterého na konci týdne přivítáme na návštěvě v Litomyšli.

2.4.2017     5. Neděle postní Laetare - Žalm 43:1   
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slavíme Večeři Páně, káže Daniel Kvasnička na text Exodus 32:1-11  Zlaté tele. (40 dní s Biblí)

V týdnu pak dále připravujeme:
Pondělí 3.4.2017 - Klub Hobit od 17:00 v Novém kostele, Setkání mužů od 17:30 v Novém kostele. Kazatel je na Teologickém fóru pořádaném Sdružením evangelikálních teologů v Praze. 

Úterý 4.4.2017 v 17:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #9. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu 2:11-22. A v 19:00 Setkání nad Biblí se stejným programem

Středa 5.4.2017 dopoledne je kazatel na tiskové konferenci Městského úřadu v Litomyšli (ke všem novým věcem v našem kostele a ke společným zprávám z ekumény) a radí se s kolegy faráři na husitské faře o společném velikonočním programu. Ale platí, že přes celý den je k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141. Večer v 19:00 je v Novém kostele setkání se studenty nazvané MIX

Čtvrtek 6.4.2017 v 17:30 Setkání k modlitbám v Novém kostele a v 17:30 ve Svitavách je   Setkání nad Biblí v KC Fabrika

Pátek 7.4.2017 v 16:00 Křížová cesta z kostela Nalezení sv. Kříže až nad židovský hřbitov. Jdeme spolu s křesťany ze všech církví v Litomyšli, zpěvem doprovází naše mládež. Setkání sester bude v 19:00 u Rejmanů 

Sobota 8.4.2017 Od 18:00 do 20:00 jsme připravili setkání s Markétou a Danielem Smetanovými. Přijďte a pozvěte ty, kteří je znají, aby měli čas a příležitost společně pohovořit. Pozvánky v tištěné podobně jsou ve vestibulu

9.4.2017     Květná neděle - Palmarum 
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže bratr kazatel Daniel Smetana na texty Květné neděle. 16:00 Bohoslužby ve Svitavách. Pozor změna! Najdete nás pro tentokrát v restauraci Maják, Na Lánech, Mýtní ulice 6 

Společná fotografie z biskupství v Hradci Králové. Měli jsme dvě hodiny bratrského rozhovoru, za který jsme velice vděčni. Bratr Štěpán Klásek informoval, co všechno spolu děláme, bratr Václav Hurt vyjádřil osobní radost i smutek nad tím, jak vše minulý rok probíhalo. Můj úkol byl požádat bratra biskupa, aby se zasadil o dopracování prováděcích předpisů k ekumenickému direktáři (předpis České biskupské konference, který se dotýká Večeře Páně v katolickém pojetí). Prováděcí předpis nějak nebyl dopracován... Moc rádi bychom pozvali do Litomyšle bratra biskupa Františka Radkovského, který má předpis na starosti, a uděláme společné kolokvium k možnostem eucharistické přívětivosti, nebo alespoň cesty k ní...

Královéhradčtí biskupové a jejich rezidence
Jana Croÿ, 480 stran, vydalo Biskupství královéhradecké a Garamon, s.r.o., ve spolupráci s občanským sdružením Katedrála 2008 a s příspěvkem Města Hradce Králové. 

Všichni jsme dostali darem publikaci, která je každému ve sboru k nahlédnutí u kazatele. Ke 350 letům diecéze ji vydalo biskupství. Autorka říká: "Kniha pojednává o biskupech a jejich sídlech. Původní záměr psát pouze o hradecké biskupské rezidenci a někdejším biskupském zámečku v Chrasti se ukázal jako příliš úzký. Nutně jsem se musela věnovat biskupům, kteří v nich žili." Pro nás mohou být zajímavé i informace související s protireformací.

Časopis Respekt vydal Speciál, který se věnuje fenoménu Dezinformace. Nabízí 27 stran textu o světě, kde pravda ztrácí svou sílu. Nejde o to, aby někdo někoho setřel, že je zlý. Jde o to, abychom společně hledali pravdu a ptali se po skutečnostech, které o ní svědčí či mluví proti tomu, co se pravdou nazývá. 

Časopis nemusíte kupovat, ale je možné si jej zapůjčit u kazatele. 

Generace 89 nás zve na úklidovou brigádu v rámci celorepublikové akce Ukliďme česko. Uklízet se dá kdekoli. Na vašem oblíbeném místě či na procházkové trase. Pokud se chcete domlouvat, stačí se ozvat na adresu uvedeno na webových stránkách Generace 89.

Litomyšl bude mít od velikonční neděle svoje živé zvony. Příspěvky na zvony přicházely i od vás. S tím vědomím přišlo také pozvání od pana starosty a římskokatolické farnosti. Po našich bohoslužbách na Hod Boží můžete proto pokračovat s kazatelem při posvěcení zvonů a bohoslužbě vděčnosti v kostele Nalezení sv. Kříže na Zámeckém návrší od 11:00 hodin.

Data do kalendáře: 
13.4.2017 od 17:00 Náznak Paschálního sederu pro děti 
14.4.2017 od 9:30 a 18:00 Velkopáteční shromáždění
16.4.2017 od 9:30 Neděle vzkříšení - večer od 18:00 večerní meditace s Večeří Páně
17.4. Velikonoční pondělí Ekumenická pouť z Proseče do Budislavi na bohoslužbu ve 14:45 v kostele sv. Lásky. (Klub Hobit odpoledne svátečního dne oslaví u Kličkových na Pohodlí)
21.-23.4.2017 Víkendovka mládeže
29.-1.5.2017 Návštěva dětského sboru Kvapôčky z Bratislavy
12.-13.5.2017 Celocírkevní konference zástupců sborů v Písku
27.5.2017 Velký úklid Nového kostela
26.-28.5.2017 Výjezd Hobitů do Vranic - Změna termínu!
9.6.2017 Noc kostelů
15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

Legendy o nejstarší Litomyšli,
Příběh slavníkovského hradu, kostela sv. Klimenta, Hrutova a Trstenické stezky
Jan Kapusta a dědicové, 2009 a 2016

Nové a doplněné vydání zmínek a domněnek o staré Litomyšli a okolí z pera Jana Kapusty, ředitele Galerie výtvarného umění v Náchodě a rodáka z Litomyšle. Kniha pro ty, kdo chtějí pochopit historické souvislosti a moderní vysvětlení existence našeho města. Čtenáře možná zaujmou zmínky o původu růže z památného Růžového paloučku, která se shoduje s kvítkem ze zaniklého kartuziánského kláštera v Tržku. Růže je cizokrajného původu a byla zasvěcena Panně Marii. 

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312. Jindřich Klička píše: Poptáváme se po mrazáku. Hledáme malou kostku, může to být i žrout kWh, berou vše...  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

Fotografie v záhlaví je z Kunsthistorického muzea ve Vídni, je na ní výřez ze zlacené plastiky egyptského boha Apise, původem z vykopávek v Egyptě. Autor fotografie je neznámý

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde