Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

FINÁLE

 

STÁNEK SETKÁVÁNÍ A JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ

 NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ  16.4.2017
TEXTY: EXODUS 40:16-38,  DOPIS DO FILIPIS 3:7-21 

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI VELIKONOČNÍ 16.4.2017

Jako by měl týden o neděli víc. Velký pátek měl dvě shromáždění, ranní a večerní. Večer jsme poslouchali k pašijním textům Písně pro Ježíše, hudbu vrcholného a pozdního baroka. Zelený čtvrtek byl pro rodinnou připomínku večeře Pána Ježíše s učedníky, která dnes má v židovstvu podobu paschálního sederu. K pašijnímu příběhu je skvělou interpretací také koncertní inscenace Státní filharmonie města Hamburg, která je na snímku v záhlaví. Tříhodinové Matoušovy pašije od J.S.Bacha doprovází scénické projekty tak poutavě, že se dá záznam vydržet. Letos na Květnou neděli měla tato inscenace derniéru. Přejeme užitek z letošních Velikonoc pro Vaši duši i Vaše tělo!

16.4.2017     Neděle vzkříšení    
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na poslední text z cyklu (40 dní s Biblí). - Exodus 40:16-38
10:30 Svěcení zvonů pro věže kostela Nalezení sv. Kříže 11:00 Mše v kostele Nalezení sv. Kříže s ekumenickou přítomností, slouží biskup litomyšlský, poprvé zní živé zvony
18:00 v Novém kostele jsou Emauzské Meditace s Večeří Páně

V týdnu pak dále připravujeme:
Velikonoční pondělí 17.4.2017 - Dopoledne brigáda v Novém kostele od 9:00 hodin - Příprava pro montáž větracích turbin. Ekumenická pouť z Proseče (start ve 13:00 na náměstí) do Budislavi na bohoslužbu ve 14:45 v kostele sv. Lásky. Klub Hobit odpoledne svátečního dne oslaví u Kličkových na Pohodlí 

Úterý 18.4.2017 v 19:00 Ekumenická biblická hodina ve sboru CČSH, slouží Adventisté sedmého dne. Téma: Království Roboámovo po smrti Šalamounově a vláda Jeroboámova v Severním Izraeli

Středa 19.4.2017 Přes celý den je kazatel k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141. Od 16:30 jedná celosborové staršovstvo. 
19:00 v aule Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli přednáší Jan Sokol. Téma: Svoboda - a co s ní?

Čtvrtek 20.4.2017 v 17:30 Setkání k modlitbám v Novém kostele a v 17:30 ve Svitavách je Setkání nad Biblí v KC Fabrika

Pátek 21.4.2017 vyjíždí mládež na svůj víkendový pobyt 

23.4.2017     Neděle 
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Matoušova evangelia 12:43-45 "Kdo se směje nakonec, ten se směje nejlíp." Společně se budeme modlit za požehnání pro malou Ester Kušnierikovou 
Ve Svitavách odpolední bohoslužby s výletem do přírody. Pokyny podle počasí v nedělním oznámení

Připravujeme víkendový program na závěr dubna. Přijedou Kvapôčky z Bratislavy. Budou bydlet v našem Novém kostele.  |  Církevní zpěv má různé podoby. Holandští křesťané natáčí už léta církevní zpěv do slušivých televizních dvacetiminutovek. Podívejte se: Neederland zingt!
Říkat, že každý má svou pravdu, je nebezpečné. To tvrdí Jan Sokol na webu Masarykovy univerzity v Brně.

Jezuita Ludvík Ambruster hovoří o pašijové cestě křesťanů v Japonsku. 

Data do kalendáře: 
26.4.2017 v 10:00 Setkání seniorů v Novém kostele, program o Martinu Lutherovi / D. Beňa
29.-1.5.2017 Návštěva dětského sboru Kvapôčk
y z Bratislavy
7.5.2017 Neděle se službou mládeže
12.-13.5.2017 Celocírkevní konference zástupců sborů v Písku
27.5.2017 Velký úklid Nového kostela (Možná změna termínu - o týden dříve)
26.-28.5.2017 Výjezd Hobitů do Vranic - Změna termínu!
4.6.2017 Dětská neděle
4.-9.6.2017 Praxe Václava Andrše, vikáře ze Šumperka

9.6.2017 Noc kostelů
15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312. 
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde