Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

BÍLÁ A ČERNÁ

KDO SE SMĚJE NAPOSLED, TEN SE SMĚJE NEJÍP

 NEDĚLE QUASIMODOGENITI  23.4.2017
TEXTY: IZAJÁŠ 49:6-13,  EV. MATOUŠOVO 12:43-45 

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 23.4.2017

Neděle Quasimodogeniti, nebo Bílá neděle, připomíná nové narození, název je latinský a je překladem prvních slov textu 1. dopisu Petrova 2:2-10. V noci na Neděli vzkříšení pokřtění křesťané ještě chodili v bílém rouchu. Velikonoční pondělí jsme zakončili návštěvou v olomouckém zemském divadle na Pašijích, které stojí za vidění. V týdnu už zase přihořívalo maturantům, tak jsme na ně mysleli. Víte, že bratr kazatel Rosťa Staněk je od velikonočního pondělí v Ugandě na cestách? Provázíme jej modlitbami, vrací se na konci dubna. Opět je náš Nový kostel v zorném poli médií, vyšel článek o modlitebnách architekta Fránka nazvaný Tak trochu jiné kostely. A na konci týdne jsme se rozloučili s bratrem Pravdomilem Svobodou starším, který zemřel v noci na Neděli vzkříšení. Kázání z pohřbu je na webu nabeton.info ke stažení.

23.4.2017     Neděle Quasimodogeniti - 1. dopis Petrův 2:1-10   
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Matoušova evangelia 12:43-45 "Kdo se směje nakonec, ten se směje nejlíp!"
Protože děti u Kušnieriků onemocněly, požehnání malé Ester odkládáme.
Ve Svitavách odpolední bohoslužby s výletem do přírody. Píše Jan Pechanec: Vychází se v 15:00 od Fabriky, půjdeme do parku Jana Palacha, necháme tam vyhrát si děti a zaplujeme do kavárny V parku

V týdnu pak dále připravujeme:
Pondělí 24.4.2017 - Klub Hobit od 17:00 v Novém kostele, Setkání mužů a Dorost od 17:30 v Novém kostele

Úterý 25.4.2017 v 17:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #10. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu 3:1-9. A v 19:00 Setkání nad Biblí se stejným programem

Středa 26.4.2017 v 10:00 připravujeme setkání pro seniory na téma: 500 let od začátku lutherské reformace, Martin Luther. Poslouží bratr David Beňa. Zase platí, že kazatel sboru je přes celý den k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141. Večer v 19:00 je v Novém kostele setkání se studenty nazvané MIX

Čtvrtek 27.4.2017 v 17:30 Setkání k modlitbám v Novém kostele a v 17:30 

Pátek 28.4.2017 v 16:00 "Cesta zo šedého mesta" workshop vedený Kvapôčkami z Bratislavy. Dětský a mládežnický sbor je hostem v našem Novém kostele. Po workshopu společná večeře (Kvapôčky, Hobiti, dorost, mládež), pak půjdou Hobiti domů

Sobota 29.4.2017 Zahájení lázeňské sezóny Lázní ducha. Kvapôčky koncertují v kostele Povýšení sv. Kříže v 16:00. Program nazvaly "Díků zdání". Děti z Kvapôček bydlí v Novém kostele

30.4.2017     Neděle Misericordias Domini - Žalm 33:5 
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, Slouží Kvapôčky a Hobiti. Neděle plná zpěvu. Krátké kázání pro děti bude mít Daniel Kvasnička. Od 14.00 bude společné odpoledne her (Kvapočky, Hobiti, dorost, mládež) a opékání buřtů u Nového kostela. Kvapôčky odjíždějí v pondělí 1.5.2017

Dvanáct turbín pro větrání je již osazeno ve stropě. Čeká se na dodávku dílů a výdechy směrem do sálu a elektrinstalace budou dokončeny tento týden. Stejně tak se tento týden ujasnila podoba skříní v recepci, která bude ve vestibulu. Stavební práce proběhnou během května. Šlo nám o podobu, která by odpovídala architektonické podobě kostela. Informace o projektech, které odsouhlasilo členské shromáždění na začátku dubna, zaujaly také na tiskové konferenci pořádané městským úřadem. V záznamu najdete zmínku podle minutáže ve 4:50.

Staršovstvo jednalo ve středu 19.4.2017
Vzpomněli jsme bratra Pravdíka Svobodu s vděčností a měli jsme možnost k modlitbám a přímluvám. Probrali jsme zprávy z mládeže, s jejímž vedením se nám dobře spolupracuje. Mládež bude mít zodpovědnost za letošní Noc kostelů 9.6.2017. Mimo pastorační věci jsme se věnovali reflexím členského shromáždění. Další členské shromáždění plánujeme na říjen tohoto roku. Těšíme se na názory a ohlasy členů. Vítáme připomínky, které jsme dostali. A povzbuzujeme členy sboru a přátele, aby nám psali, případně nás navštívili. Příležitost bude i při společných akcích a pobytu v Deštném. Prošli jsme zprávy o zamýšlených sociálních projektech ve Svitavách, které nám přinesl bratr Andrej Kašický po jednání se sestrami Hanou Jandíkovou a Marcelou Bartošovou. Svoláme rodičovské sdružení tatínků a maminek dětí z besídky 4.6.2017 při dětské neděli. Prošli a naplánovali jsme služby a snídaně i setkání staršovstva do léta tohoto roku. Schválili jsme službu bratří kazatelů Kvasničky a Beni při svatebních obřadech třech svateb, které se budou konat mimo náš kostel. Kazatel požádal o dvouměsíční studijní volno po Velikonocích roku 2018. Probrali jsme hospodářské záležitosti a povolali náhradníka, který bude zastupovat sbor na výroční konferenci sborů v Písku. Bude jím členským shromážděním pověřený bratr Ladislav Beňa.

Velikonoční pondělí bylo pro některé naše bratry časem pro brigádu. Na koledu asi nestíhali jít, ale kompletně odstrojili strop pro firmu, která v úterý ráno nastoupila na montáž větrání. Velice děkujeme.   |   Díky také všem sestrám, které pekly a připravovaly občerstvení pro pohřební shromáždění v sobotu.
Společně jsme stáli na prahu kostela Nalezení sv. Kříže a když starosta uváděl svěcení nových zvonů, řekl, že si přejeme, aby jejich hlas byl také hlasem odpuštění a vzájemného pochopení po všech bolestech minulých staletí. Vážíme si toho. Společně jsme byli s kolegy faráři i při bohoslužbách v Budislavi v pondělí odpoledne.
Ještě jedenáct dní bude k shlédnutí unikátní dokument o papeži Františkovi. Dvoudílný seriál přibližuje život a dílo tohoto muže, který je nám v mnoha ohledech blízko podobně, jako zase jinak jeho předchůdci. Velice zajímavé i pro jeho kritiky! K tomu ještě medailon v magazínu Christnet, který je věnován osobnosti teologie osvobození, Leonardo Boffovi.

Data do kalendáře: 
7.5.2017 Neděle se službou mládeže
12.-13.5.2017 Celocírkevní konference zástupců sborů v Písku
27.5.2017 Velký úklid Nového kostela (Možná změna termínu - o týden dříve)
26.-28.5.2017 Výjezd Hobitů do Vranic - Změna termínu!
4.6.2017 Dětská neděle
4.-9.6.2017 Praxe Václava Andrše, vikáře ze Šumperka
9.6.2017 Noc kostelů
15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde