Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

PROSTĚ RADOST!

NEDĚLE  JUBILATE  7.5.2017
ŽALM 132,  1. TESALONICKÝM 4:13-18 a 5:14-18

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 7.5.2017

Neděle neskončila bohoslužbami, ale veselým odpolednem plným her a společenství kolem ohně. Fotky na facebooku třeba tady. Naše slovenská návštěva odjížděla v pondělí ráno. Všem veliký dík. Všem, kteří se jakkoliv podíleli! V úterý přednášel v gymnáziu Láďa Heryán. Záznam přednášky můžete najít zde. Kazatel v úterý jednal v Praze v advokátní kanceláři JUDr. Lenky Deverové o návrhu litomyšlského sboru pro výroční konferenci v Písku, která se týká areálu Chvaly. (Najdete jej na nástěnce ve vestibulu). Ve středu snídalo spolu staršovstvo. Ve čtvrtek a v pátek v Novém kostele bušily sbíječky a kladiva. Nepoznali byste to. Tak dobře odvedla svou práci osvědčená náchodská firma. Připravila podmínky pro montáž nábytku recepce. Větrání je už v záběhu, hledáme vhodný režim... Vítejte!

7.5.2017     Neděle Jubilate - Žalm 66   
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slouží naše mládež, káže Lukáš Rejman, vede Pavel Nádvorník, zpívá Unsere Gruppe. Od 14:30 bude ekumenická bohoslužba v Budislavi.
18:00 Meditace nad biblickým textem s Večeří Pánovou ve vestibulu Nového kostela 

V týdnu pak dále připravujeme:

Úterý 9.5.2017 v 17:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #11. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu 3:12-21. A v 19:00 Setkání nad Biblí se stejným programem

Středa 10.5.2017 Celý den zase platí, že kazatel sboru je přes celý den k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141. Od 16:30 jedná staršovstvo v Novém kostele. A v 19:00 je v kostele Rozeslání sv. apoštolů skvělý koncert uskupení Augenblick. Hrají klezmer, židovskou lidovou i duchovní hudbu

Čtvrtek 11.5.2017 v 17:30 Setkání k modlitbám v Novém kostele. V 19:00 ve Svitavách, meditace a zpěv písní z Taizé v bílém kostele na náměstí

Pátek 12.5.2017 v 17:00 Setkání mládeže, Obrazem i slovem o výletu našich mládežníků do Pobaltí. Otevřeno všem zájemcům. V 19:00 se sejdou sestry v restauraci U Komínků

V pátek a v sobotu jedná v Písku Výroční konference sborů Církve bratrské, zastupuje nás Daniel Kvasnička, za sbor bratr Ladislav Beňa a jede s námi bratr kazatel David Beňa 

14.5.2017     Neděle Cantate - Žalm 98:1
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slavíme Večeři Páně. Slouží Daniel Kvasnička na text Skutků apoštolských 1:12-26. Téma: Místo pro Ducha svatého (I.)  
16.00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika

 
Velmi zbožné zakončení neděle před týdnem pro Kvapôčky, Hobity a mládež i rodiny našeho sboru.

Podpisové archy pro Jiřího Drahoše a Michala Horáčka
V týdnu jsme byli svědky všelijakých událostí na Hradě i v podhradí. Kolovaly nahrávky. Snad nejlepší z nich byla nahrávka písně z muzikálu Bídnici - Hlava mazaná
Teď vážně: Pokud chcete pro lepšího prezidenta něco udělat, můžete podepsat petiční archy pro Jiřího Drahoše a Michala Horáčka. Vyžádejte si je u kazatele. 

Kdo přemýšlí o nezvaných hostech a stěhování národů, mohl by si také pustit tento film.  Jmenuje se Nezvaný host a popisuje příběh, který je plný bubnování, bolesti a lidské radosti.
Nezvykle ostře odpovídá magazínu FinMag kněz a učitel etiky Marek Orko Vácha. Máš rozum od Boha, tak s ním koukej pracovat!
Každé druhé uzavřené manželství končí rozvodem. A každá pátá svatba už je doprovázena tzv. manželskou smlouvou. Co je to? To, co obsahovala původně každá svatební úmluva. Nahlédněte!
Ahoj rodiče a Hobiti, na obrázku je pozvánka na víkendovku (klikni si na ni), už se to blíží, tak abyste se barevně naladili a případně ještě pozvali nějakého kamaráda či kamarádku, bez kterých nemůžete odjet... Místo ještě je. Hlavní informace ohledně toho, co sbalit do ruksáčku, se dozvíte na posledním klubu 15. května v 17.00 v Novém kostele. Budeme zároveň slavit Den rodin, takže přijďte všichni kdo budete moct, malí i velcí. Těší se Vladi, Ráďa a Káťa.

Data do kalendáře: 
12.-13.5.2017 Celocírkevní konference zástupců sborů v Písku
20.5.2017 Velký úklid Nového kostela
26.-28.5.2017 Výjezd Hobitů do Vranic
4.6.2017 Dětská neděle
4.-9.6.2017 Praxe Václava Andrše, vikáře ze Šumperka
9.6.2017 Noc kostelů
15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde