Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

SVATODUŠNÍ NEDĚLE

DĚTSKÁ NEDĚLE  4.6.2017
SKUTKY SVATÝCH APOŠTOLŮ 2:1-21

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 4.6.2017

V záhlaví tohoto oznámení je fotografie Lenky Štrosové, výřez z pohledu na okna v bazilice Zvěstování v Betlémě. K našemu sboru: V pondělí už v Novém kostele byl jen Dorost. Jeden z těch posledních. V úterý jsme četli dopis do Efezu a hodně jsme mluvili o hněvu, který patří Bohu a ne nám. "O umění hněvat se a nehřešit" Ve středu se sešli kazatelé bývalého litomyšlského sboru v České Třebové. Dnes už samostatné sbory mají své radosti a starosti, tak jsme se modlili spolu. Ve čtvrtek měli Svitavští své setkání vedení a studium nad Biblí. Mají stejné téma, jako Litomyšlští. V pátek poděkoval kazatel za pozvání k administraci uprázdněného sboru v Letovicích a odmítl přijmout. A v sobotu přijeli misionáři z organizace Pioneers a měli spolu s rodinami a dětmi svou schůzku v Novém kostele. Měli s sebou, i Calvina, malého buldočka, kterého najdete spolu s ostatními na fotkách na facebooku. Svitavští makali na Dni dětí. Měli skvělý stánek, všimněte si tady

4.6.2017     Neděle Svatodušní - Dětská neděle
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slavíme Večeři Páně a zpívá Hobit. Představí se nám vikář, který je na praxi v Litomyšli. Slouží Daniel Kvasnička na text Skutků apoštolských 2:1-21. Téma: Místo pro Ducha svatého (IV.) Po bohoslužbách kavárna. V rámci kavárny bude též jakési "rodičovské sdružení", ve kterém bude řeč o službě dětem, jak se rýsuje do budoucna. Vaše podněty, potřeby a názory jsou vítány!! Bude víc buchet, takže jsou všichni zváni. Po této schůzce vyrazíme na společný rodinný výlet do Řetové, kde si opečeme něco na ohýnku (buřty si každý zajišťuje sám), pak půjdem všichni společně v rozhovoru a hrách na Andrlák. Pokud by vytrvale pršelo, výlet se konat nebude 

V týdnu pak dále připravujeme:

Pondělí 5.6.2017 v 17:30 Dorost který pojede do Džbánova

Úterý 6.6.2017 pouze (!) v 19:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #14. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu 5:1-20

Středa 7.6.2017  Ráno snídá spolu staršovstvo. Můžete se ozývat kazateli sboru. Je přes celý den s vikářem, připravuje Noc kostelů a domlouvá si tedy možnosti setkání po telefonu. Je k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141. V 16:00 je Setkání s Biblí v Moravské Třebové - Kunčině

Čtvrtek 8.6.2017 ráno má tandem kazatele a vikáře bohoslužby v Naději ve Vysokém Mýtě. Je možnost k návštěvám a setkáním. Opět se hlaste a telefonujte. V 17:30  Setkání k modlitbám v Novém kostele a 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách, Fabrika

Pátek 9.6.2017 v 17:00 Zahajovací ekumenická bohoslužba k Noci kostelů v Litomyšli a do 24:00 otevřeno v kostele. Program je níže

11.6.2017     Neděle Svaté Trojice - Izajáš 6:3
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, Slouží bratr kazatel David Beňa na text dopisu Galatským 2:15-3:5 "Jak jsme přišli ke spáse?"
9:30 Bohoslužby ve Svitavách, slouží Daniel Kvasnička, místo bude upřesněno
18:00 Večerní meditace nad Žalmem 42 s Večeří Páně v Novém kostele

Děkujeme mládeži a všem, kteří připravili servis Noci kostelů s tímto programem:

Doporučujeme! Originální a čtivě napsaná kniha známého teologa a religionisty Pavla Hoška představuje „fenomén Foglar“ z náboženského hlediska. Rozebírá nejen vlivy indiánského totemismu a římskokatolické spirituality, ale i tajné vontské rituály, extatické stavy vyvolané nádherou přírody, posvátná místa a časy, klubovní rituály, úlohu dobra, pravdy a krásy ve foglarovských vyprávěních. Autorovi, který se důkladně seznámil s literárním a organizačním dílem autora Rychlých šípů a dalších nesmrtelných děl, jde především o působení a odezvu tohoto díla u čtenářů. Foglarovo dílo je podle Hoška neodmyslitelným způsobem svázáno s jeho mnohovrstevnatým působením na děti a mládež, jedná se tudíž o symbolické univerzum, o návod k celistvému způsobu života. Nejde pouze o nějakou volnočasovou aktivitu. Fenomén Foglar vyplnil imaginaci i konkrétní činnost několika mladých generací, což nemá v české kultuře obdoby. Pavel Hošek nabízí pro tento fenomén pojem „foglaring“ a snaží se vyjádřit jeho charakteristické rysy.

Krátce ještě dodáváme: David Beňa přednáší o M. Lutherovi ve sboru ČCE Na Lánech v neděli 11.6.2017 v 18:00 hodin.  |  Organizátoři svitavského english campu prosí o modlitební podporu zde.  |  Rodiče dívky z Náchodského sboru hledají pro dceru bydlení na privátě ve školním roce 2017/2018. Pomůže i s dětmi, pokud bude třeba. Více u kazatele.  |   Chorche - Tomáš Procházka, se bude ženit 1.7.2017, tady je pozvánka. | 15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

Víte, jak vypadá Václav Andrš, který bude doprovázet kazatele v příštím týdnu? Podívejte se:

Stačí se rozhlédnout a zahlédneme zajímavé věci: Třeba skvělý článek jedné katolické sestry, o mariánské úctě a vzývání Pána Ježíše.  |   Taky máte možnosti vidět, jak se sami muslimové perou s učením o násilí. Stojí za pozornost toto video.  |  Anglicky psaný článek o archeologickém nálezu, který odkrývá minulost turecké Malé Ázie, tady jsou fotky.   | Co to znamená, že dětem při křtu a požehnání, ba i dospělým slibujeme svobodu víry? Více tady.

Občanská poradna v Novém kostele toto následující úterý nebude! Běžně poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce. Toto úterý budou pracovnice na školení.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde