Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
VOLBA EVANGELIA

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 18.6.2017
MARKOVO EVANGELIUM 1:15
PROROCTVÍ IZAJÁŠOVO 52:7-8

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 18.6.2017

Ohlédnutí: Neděli ve Svitavách slavili křesťané pod širým nebem v penzionu Fontána (mylně bylo v oznámení Oáza) a ve čtvrtek si členové stanice ve Svitavách potvrdili vedení na další rok ve složení Jan Pechanec, Bohuš Soudek a Jakub Mára. Ve středu spolu faráři v Litomyšli naplánovali další ekumenická setkání. V pátek se v Novém kostele sešla valná hromada Naděje, zapsaného spolku. Co měli v úvodní bohoslužbě, to najdete zde. V pátek večer měli mládežníci návštěvu, bratra Ondru Svatoše. V sobotu oddal bratr kazatel David Beňa Aničku a Jana Koslovy. Pár fotek tady.  Plný týden!

18.6.2017     1. Neděle po sv. Trojici 
9:30  Bohoslužby v Litomyšli, slouží bratr vikář Ondřej Svatoš na texty evangelia Markova 1:15 a proroctví Izajášova 52:7-8

V týdnu pak dále připravujeme:
Úterý 20.6.2017 pouze (!) v 19:00 Ekumenická biblická hodina v Novém kostele, téma: Elijáš. Těšíme se na výrazné zastoupení členů našeho sboru  
Středa 21.6.2017  Můžete se ozývat kazateli sboru. Domlouvá si možnosti setkání po telefonu. Je k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141. V podvečer v 16:30 jedná staršovstvo sboru
Čtvrtek 22.6.2017 v 17:30  Setkání k modlitbám v Novém kostele. Kazatel je přes den v Praze, připravuje výstavu o bratrském písemnictví (Litomyšl 2019)
Pátek 23.6.2017 v 17:00 Poslední setkání mládeže
Sobota 24.6.2017 Třetí svatba, kterou poslouží letos náš sbor, oddává Daniel Kvasnička ve sboru ČCE v Horních Dubenkách

25.6.2017     2. Neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Mt 18 "Hříšník slouží hříšníkovi". Po bohoslužbách krátké členské shromáždění s oznámením staršovstva a kazatele
Bohoslužby ve Svitavách podle počasí a domluvy budou upřesněny

Pozvání nejenom pro mládež: Zveme všechny vášnivé i méně vášnivé příznivce deskových her a nebo ty, kteří se chtějí třeba jen podívat a popovídat si. Co vás čeká? Čeká vás odpoledne nabité super deskovými a karetními hrami. Co je taková naše vychytávka je to, že pokud se zadaří bude zde uveden seznam her, které si zde budete moci zahrát a pokud tam nebude vaše oblíbená, tak neváhejte a pokud ji vlastníte, přineste si ji s sebou. 

 
Timothy Radcliffe, Proč být křesťan, Krystal 2017
Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – to je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothy Radcliffa.
Radcliffe plave v takových vodách, jako je vztah lidských emocí a tělesnosti, nebo duchovní hledání mladých generací či komplikovaný vztah k vlastní církvi, týkající se dnes značné části jejích příslušníků. Mě osobně nejvíc rozradostnila kapitola pojmenovaná Chov pand. Jen naznačím, že se jedná o možný způsob, jak smířit tzv. novátory a tzv. strážce rodinného praporu. Pro tuto dvojici má autor specifické, a nutno dodat naprosto trefné, a přitom nekonfliktní označení; totiž příslušníci Království a příslušníci Společenství. Kazatel knihu čte a ví kde ji sehnat.

Poděkování za školní rok 2016/2017
Už druhým rokem se scházejí duchovní křesťanských církví z Litomyšle spolu s věřícími a přáteli, aby v kostele Nalezení sv. Kříže na Zámeckém návrší ve čtvrtek 29.6.2017 v 17:00 poděkovali za všechno, co se povedlo ve školním roce. Za všechny maturity, obhajoby, státnice a zkoušky, které se na všech stupních škol vydařily úplně či téměř. Vlastně i za lidský čas zrání a čerpání zkušeností. Za chyby a poučení z nich. Poděkování Pánu Bohu patří také za všechny učitele, kteří se na všech školách snaží předávat své zkušenosti a schopnost hledat a nalézat odpovědi na otázky.
Neděkujeme jenom za církevní lidi, či jen za své úspěchy a úspěchy našich dětí. Je to příležitost, při které myslíme na celé město, na všechny naše žáky a studenty či pedagogy. Společně si také vyprosíme ochranu na prázdniny, všechny akce a výlety. Budeme prosit za šťastný návrat, abychom se mohli na začátku školního roku zase sejít. Litomyšlští faráři a kazatelé

Ještě dodáváme: Mše Smetanovy Litomyšle s Tomášem Halíkem i shromáždění na Růžovém paloučku s Václavem Vackem budou najednou - 2.7.2017  |  Ekumenické shromáždění k připomínce M. J.Husa s Večeří Páně bude 6.7.2017 v 10:00 na Toulovcově náměstí |  Organizátoři svitavského english campu prosí o modlitební podporu zde.  |  Rodiče dívky z Náchodského sboru hledají pro dceru bydlení na privátě ve školním roce 2017/2018. Pomůže i s dětmi, pokud bude třeba. Více u kazatele. | 15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde