Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
CHOVEJTE PANDY!

2. NEDĚLE PO SV. TROJICI 25.6.2017

MATOUŠOVO EVANGELIUM  18
HŘÍŠNÍK SLOUŽÍ HŘÍŠNÍKOVI

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 25.6.2017

Ohlédnutí: V úterý byla ekumenická biblická hodina v Novém kostele. Bylo plno. Díky všem, kteří podpořili společenství věřících v tomto městě. Texty, které jsme zvažovali jsou o Elijášovi. Můžete si je stáhnout zde. V sobotu oddal Daniel Kvasnička Dominiku a Štěpána Hejzlarovy.

25.6.2017     2. Neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Mt 18 "Hříšník slouží hříšníkovi". Po bohoslužbách krátké členské shromáždění s oznámením staršovstva a kazatele
Bohoslužby ve Svitavách s výletem a opékáním, sraz v 10:00 u Chaty Rosnička. Nebojte se pozvat své známé, trasa je nenáročná, vhodná pro vozíčkáře a rodiče s kočárky

Pozvání nejenom pro mládež: Zveme od 13:00 všechny vášnivé i méně vášnivé příznivce deskových her a nebo ty, kteří se chtějí třeba jen podívat a popovídat si. Co vás čeká? Čeká vás odpoledne nabité super deskovými a karetními hrami. Co je taková naše vychytávka je to, že pokud se zadaří bude zde uveden seznam her, které si zde budete moci zahrát a pokud tam nebude vaše oblíbená, tak neváhejte a pokud ji vlastníte, přineste si ji s sebou. Pája 

Co nás čeká v týdnu?

Úterý 27.6.2017
pouze (!) v 19:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #16. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu 5:21-33

Středa 28.6.2017 Pronajímáme Nový kostel k Akademii Speciální základní škole Litomyšl

Čtvrtek 29.6.2017 Poděkování za školní rok 2016/2017 a modlitby za prázdniny. V 17:00 hodin v kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Podpořte svou účastí v ekuméně modlitební setkání za naše město a za děti, rodiče. Pozvánka je níže

2.7.2017       3. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby se slavením Večeře Pánovy v Litomyšli, 
káže Daniel Kvasnička na text
1. knihy Královské 19:3 "Nejsem lepší, než moji otcové!"

Poděkování za školní rok 2016/2017
Už druhým rokem se scházejí duchovní křesťanských církví z Litomyšle spolu s věřícími a přáteli, aby v kostele Nalezení sv. Kříže na Zámeckém návrší ve čtvrtek 29.6.2017 v 17:00 poděkovali za všechno, co se povedlo ve školním roce. Za všechny maturity, obhajoby, státnice a zkoušky, které se na všech stupních škol vydařily úplně či téměř. Vlastně i za lidský čas zrání a čerpání zkušeností. Za chyby a poučení z nich. Poděkování Pánu Bohu patří také za všechny učitele, kteří se na všech školách snaží předávat své zkušenosti a schopnost hledat a nalézat odpovědi na otázky.
Neděkujeme jenom za církevní lidi, či jen za své úspěchy a úspěchy našich dětí. Je to příležitost, při které myslíme na celé město, na všechny naše žáky a studenty či pedagogy. Společně si také vyprosíme ochranu na prázdniny, všechny akce a výlety. Budeme prosit za šťastný návrat, abychom se mohli na začátku školního roku zase sejít. Litomyšlští faráři a kazatelé

 

Dva termíny blízko sebe a na blízkých místech

15.-17.9.2017 Dobré-Bystré hostí konferenci ochranaářské organizace
A Rocha. na pozemku byli na brigádě loni i naši pomocníci

15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová. Máme hosta čerstvého Prof. Pavla Hoška z evangelické fakulty UK

Ještě dodáváme: Mše Smetanovy Litomyšle s Tomášem Halíkem i shromáždění na Růžovém paloučku s Václavem Vackem budou najednou - 2.7.2017  |  Ekumenické shromáždění k připomínce M. J.Husa s Večeří Páně bude 6.7.2017 v 10:00 na Toulovcově náměstí |  Organizátoři svitavského english campu prosí o modlitební podporu zde

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde