Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Bohu díky za tajemství křtu, které jsme směli se Šimonem Friedhelmem Rouskem vychutnat. Týden měl o jeden den méně. Pondělek ukously svátky. V úterý byla biblická hodina, materiály ke studiu 1. dopisu Korintským jsou na vyžádání u kazatele. Ve středu jsme byli se sestrou Sylvou Schrammovou a dalšími v Kunčině. Sestry pozdravují! V pátek jsme měli hodnotící setkání poradny "Povídej, naslouchám!"  Věnovali jsme se za první tři měsíce roku sedmi klientům a měli jsme s nimi jedenáct sezení. Klienti si nás našli přes web a na doporučení přátel. Díky sestrám za jejich práci a nasazení. Plakáty a letáky pro naši službu teprve tvoříme, byli jsme na začátku opatrní. Občanská poradna s námi spolupracuje a my s ní. V pátek večer kostel také rozezněly hlasy zpěvavých bratří a sester a nebyla to Unsere Gruppe. Pán Bůh nás obdarovává!

Boštíkovi se sžívají s bratrem asistentem Petrem. Připravují stavební úpravy, aby s nimi mohl bydlet. Informace i možnost zapojení do modliteb najdete zde:  Tady se také můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Pokud se chcete více zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje. S vděčností se stále modlíme a prosíme o pomoc. Poděkování čínských křesťanů máte v příloze tohoto emailu. Sestra Jana Macková nám zprostředkovala newsletter Centra Immanuel o jarních kempech. Chystáme návštěvu arcibiskupa Bernarda z jihosúdánské Ofiriky, kam jsme posílali peníze; přiveze jej bratr kazatel Rosťa Staněk 8.5.2018.

OZNÁMENÍ  

8.4.2018 v 9:30 Bohoslužby v Litomyšli káže Daniel Kvasnička, moderuje Andrej Kašický. Text, kniha Kazatel, 2. kapitola 
16:00 bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, káže bratr Dobroš Roušar a Večeři Pánovu přinese Daniel Kvasnička

Pondělí 9.4.2018 v 17:00 setkání klubu Hobit a a také setkání mužů v Novém kostele
19:00 v Nové městské síni na Zámeckém návrší představí svoje pojetí Večeře Pánovy Adventisté sedmého dne, tedy druhý díl Hrnečku, vař!

Úterý 10.4.2018 v 19:00 biblická hodina v Novém kostele nad 10. kapitolou 1.dopisu do Korintu. Téma: Modlářství! A to jako dnes?

Čtvrtek 12.4.2018 v 17:30 Skupinka nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika a také ve stejný čas chvíle k modlitbám v Novém kostele 

Pátek 13.4.2018 v 17:00 Setkání mládeže - Debata o financích (host: Daniel)

Sobota 14.4.2018 v 16:30 Velikonoční koncert v bílém kostele ve Svitavách na náměstí, ke kterému zve sestra Jana Vlčková a její přátelé

15.4.2018 v 9:30 Bohoslužby v Litomyšli káže Daniel Kvasnička, moderuje sestra Jana Macková. Text, kniha Kazatel, 2. kapitola   

Do kalendáře - upravené termíny:
21.4.2018 Hobití výlet do Borové
22.4.2018 Daniel Kvasnička v Černošicích, v Litomyšli slouží mládež (není besídka dětí)
27. - 29.4.2018 Víkendovka starší besídky
26.4.2018 Hobití přespávačka v Novém kostele
29.4.2018 Návštěva bratra kazatele Jana Hábla
8.5.2018 v 19:00 Návštěva bratra arcibiskupa Bernarda z Ofiriky 
11.-12.5.2018 Celocírkevní konference v Litomyšli

13.5.2018 Návštěva Václava Radoše z Havířova, vikáře pracujícího s utečenci
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi
24.6.2018 Návštěva bratra kazatele Zdeňka Vojtíška

Kázání z našich bohoslužeb můžete shlédnout ještě touto formou dotáčeného videa, kterou se pokoušíme dělat pravidelně těm, kteří nesledují celou bohoslužbu, ale chtějí slyšet jen kázání.  Nově je hotova sekce kázání i na sborovém webu. Další video je pozvánkou na další dvě neděle.

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde