Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI 9.4.2017

V pondělí jsme vypravili plné auto na evangelikální fórum s lutherským tématem. A nelitovali jsme. V úterý jsme měli studium nad Biblí, které si ještě jednou zopakujeme následující úterý. Texty pro studium ke druhé kapitole jsou na stránce nabeton.info ke stažení. Ve středu jsme s Václavem Hurtem zastupovali ekuménu před novináři a náš projekt #9000 dostal odpovídající pozornost. Začínáme tedy informovat veřejnost o našich záměrech v Novém kostele. Ve čtvrtek se sešla skupinka ve Svitavách a v pátek - a to si můžete prohlédnout ve fotografiích - jsme byli společně na křížové cestě. Ochutnávka fotek níže. Sobotní podvečer před Květnou nedělí jsme poseděli se Smetanovými.

9.4.2017     Palmare - Janovo evangelium 12:12-19   
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Smetana 
16:00 Bohoslužby ve Svitavách. Pozor změna! Najdete nás pro tentokrát v restauraci Maják, Na Lánech, Mýtní ulice 6 

V týdnu pak dále připravujeme:
Pondělí 10.4.2017 - Klub Hobit od 17:00 v Novém kostele, Dorost a Setkání mužů od 17:30 v Novém kostele 

Úterý 11.4.2017 v 17:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #9. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu 2:11-22. A v 19:00 Setkání nad Biblí se stejným programem

Středa 12.4.2017 Kazatel je přes celý den je k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141. Večer, pokud bude zájem, je v Novém kostele pro studenty

Čtvrtek 13.4.2017 v 17:00 Paschální seder pro děti - hostina a zvěst Velikonoc tak, jak ji vnímají ještě dnes Židé. Pokud máte zájem přijít, podělíme se zase o potraviny. Domlouvejte se s kazatelem. Ve svitavské ČCE je seder se vší parádou

Velký Pátek 14.4.2017  v 9:30 čtení Lukášových pašijí s prokladem prorockých míst Staré smlouvy a v 18:00 Lukášovy pašije s modlitbami a poslechem Písní pro Ježíše od M. C. Putny a Davida Ciznera   

Neděle vzkříšení   9:30 Bohoslužby v Litomyšli, Boží hod velikonoční, káže Daniel Kvasnička na poslední text  z cyklu 40 dní s Biblí - Exodus 40:16-38
10:30 Svěcení zvonů pro věže kostela Nalezení sv. Kříže
11:00 Mše v kostele Nalezení sv. Kříže s ekumenickou přítomností, slouží biskup litomyšlský, poprvé zní živé zvony
18:00 v Novém kostele jsou Emauzské Meditace s Večeří Páně

Křížová cesta v ekumenickém provedení? Ano! Vyšli jsme společně z Hory oliv a směřovali jsme nad židovský hřbitov. Psa by ven nevyhnal. Vítr, déšť a zima. Dvě a půl hodiny... A přesto, lidí hodně Děti měly svůj program a hledaly křížky na barevných stužkách. Do posledního křížku je to bavilo, doslova zápasily, aby svůj křížek našly. O velký kříž jsme se dělili, nesli jej muži. O čtení textů a modliteb jsme se dělili také. I se sestrami. Zpívali a hráli mládežníci z Nového kostela. Skutečná ekuména: Byla s námi pravoslavná sestra z Ukrajiny...
Daniel a Markéta Smetanovi si na nás našli čas a poseděli jsme společně v sobotu navečer. Děkujeme. Fotky najdete na facebookovém profilu Nového kostela. Vyprošujeme si navzájem požehnání. Markétě do práce v Léčebném a rehabilitačním středisku ve Chvalech a Danielovi v práci kazatele v Horních Počernicích a do kaplanské služby v nemocici Na Homolce.
Jezuita jako evangelikál? Ano! Zpestřete si nedělní odpoledne zajímavou reportáží! V neděli 9.4.2017 můžete v Křesťanském magazínu na ČT2 vidět reportáž o P. Janu Rybářovi a jeho nové knize. Pořad začíná ve 12:20. Po odvysílání bude reportáž přístupná na iVysílání ČT.
V týdnu byli v Litomyšli vikáři z Čech a Slovenska, kteří tu měli několik dní přípravy s bratrem kazatelem Pavlem Černým a sestrou Noemi Komrskovou. Ti dva pozdravují! Mimo teologie se vikáři věnovali také nám. Při návštěvě kostela vyprošovali  požehnání a pomoc od Hospodina. A kazatel Daniel byl s nimi při jejich vzdělávání a posloužil jim. 

Data do kalendáře: 
17.4. Velikonoční pondělí Ekumenická pouť z Proseče do Budislavi na bohoslužbu ve 14:45 v kostele sv. Lásky. (Klub Hobit odpoledne svátečního dne oslaví u Kličkových na Pohodlí)
21.-23.4.2017 Víkendovka mládeže
29.-1.5.2017 Návštěva dětského sboru Kvapôčky z Bratislavy
12.-13.5.2017 Celocírkevní konference zástupců sborů v Písku
27.5.2017 Velký úklid Nového kostela
26.-28.5.2017 Výjezd Hobitů do Vranic - Změna termínu!
9.6.2017 Noc kostelů
15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

 

Nevěřili byste, co zajímavých fotografií z církevních akcí je v profesionálním provedení k vidění - a k zakoupení. Řemeslo je řemeslo. Najdete je tady.  |  Jsme rádi, že jsme mohli přispět dobré akci. Kolega Josef Dvořák poslal pěkný odkaz na galerii. Za bubny v kapele můžete hledat také Standu Soukupa... |  Interaktivní Mapa exekucí, další novinka minulého týdne! Tato mapa ukazuje zajímavé skutečnosti o místech, kde sloužíme: Litomyšl, Svitavy a Moravská Třebová.  |  Víte, co je to pasívní agrese? Zkuste zapřemýšlet nad blogem Ráchel Bícové. 

Občanská poradna v Novém kostele následující úterý nebude! Jinak každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312.   
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde