Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
VĚŘÍME V LÁSKU

 7. NEDĚLE PO SV. TROJICI   30.7.2017

1. DOPIS JANŮV 4:16

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 30.7.2017

V týdnu byl prázdninový provoz. Pokud jste s námi neměli možnost meditovat u Beňů v Dolním Újezdě, můžete si najít poznámky na webu nabeton.info a nebo minulou neděli na sborovém webu novykostel.cz. Pokud hledáte záznamy našich shromáždění, najdete je na YouTube. Jen je nenabízíme jako přímý přenos. V úterý jsme se pokusili vyměnit kabel od antény a následující neděli vyzkoušíme, zda bude přínos rozhodující. Jedete-li na dovolenou, ať Vás Pán Bůh opatruje. Už jste doma? Vítejte! Oznámení touto cestou začneme vydávat opět v září. V srpnových nedělích je nečekejte.

30.7.2017     7. Neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Tomáš Rejman na text 1. dopisu Janova 4:16 - "My jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám a věříme v ní." "Život je trocha času, který byl dán naší svobodě, abychom se naučili milovat, a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou."   (abbé Pierre)

9:00 Bohoslužby v Moravské Třebové, slouží Daniel Kvasnička v kostele ČCE

Úterý 1.8.2017 v 18:00 Letní zahrady v Chocni u Svobodových: Setkání nad Žalmy: #46

6.8.2017     8. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slavíme Večeři Páně, káže Daniel Kvasnička na text Matoušova evangelia 13:24-30, Podobenství o jílku mámivém

Bratr Ladislav Beňa slouží ve Vysokém Mýtě v 9:00 v Naději a v 10:00 hodin ve sboru

Jižní Súdán trpí hladomorem. Úplné znění vyhlášené sbírky najdete tady. Máme dobrou cestu pro pomoc přes br. kazatele Rosťu Staňka, který se spojil s Diakonií. Staršovstvo se rozhodlo, že budeme vybírat ve sboru až do díkůvzdání v neděli 15.10.2017. Aktuální stav sbírky na našem účtu je: 16 700 Kč. Zprávy z první dodávky potravin nám poslal bratr kazatel Rosťa Staněk.  Děkujeme dárcům i těm, kteří se ještě přidají! 

 

V polovičce prázdnin myslet na školní rok? Hříšné myšlenky! Ale přece. Je dobře si to oznamovat dopředu, je to přece služba městu a nám všem:

Plnou parou do radostí i starostí školního roku 2017/2018! Tradiční společná modlitba díků za prázdniny a prosba za školní rok, kterou vedou spolu duchovní křesťanských církví z Litomyšle spolu s věřícími a přáteli, bude v kostele Nalezení sv. Kříže na Zámeckém návrší v neděli 3.9.2017 v 17:00.  Prosby nevysíláme jen za svoje děti, ale za všechny studenty a žáky, kteří jdou do škol ve městě. Žehnáme jim i učitelům a myslíme na všechny spoluobčany.  Litomyšlští faráři a kazatelé

 

Nezapomeňte, chystá se opět víkend na chatě Jedlová, kde budeme spolu 15.-17.9.2017. Máme domluveného hosta -čerstvého Prof. Pavla Hoška z evangelické fakulty UK

Oznamovaná konference ochranářské organizace A Rocha v Dobrém-Bystrém se ruší. Na pozemku byli na brigádě loni i naši pomocníci

 
Na sobotu 4.11.2017 chystáme manželské setkání - duchovní obnovu pro páry. Program povedou manželé Wormovi, se kterými se setkali a domluvili návštěvu v Litomyšli Jana a Andrej Kašičtí. Setkání doprovází kazatel sboru a katolický duchovní. Program je připravován ekumenicky.

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám:

Aktuálně: Rodina v tíživé finanční situaci, spolupracující s Farní charitou v Litomyšli se Službou Sanace rodiny, hledá dvě použité postele a koberec, který by sloužil dětem na hraní. V případě možnosti darování se obracejte na vedoucího služby Radka Bořka na telefonním čísle:  734 642 312.  

Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde