Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

VEŠKERÁ MOC

3. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ
MICHEÁŠ 4:1-5      1. DOPIS KORINTSKÝM 9:19-23 
EVANGELIUM MATOUŠOVO 28:16-20

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
Co týden dal: V Nové síni v přístavbě piaristické koleje v pondělí otevírala Zámecká základní škola výstavu ke 100 let Československé republiky. Písněmi ji zahajovala taky Katka Macková. Běží týden modliteb za jednotu, jak jej připravila Ekumenická rada církví v Praze a Česká biskupská konference. Ve středu už byl druhý večer ve Svitavách a od čtvrtka je živo v Litomyšli. Hostili jsme vzácné setkání duchovních pěti církví a přednášku České křesťanské akademie. V pátek večer jsme slavili u husitů Večeři Páně a celý týden končí úterním večerem. V sobotu nás zastupoval Tomáš Rejman na seniorátním shromáždění v Pardubicích a zvolili jsme na další období seniora Martina Legáta z Hradce Králové. Nesu s nemocnými jejich bolesti a vzpomínám s pozdravem. Potřebujete-li, volejte.  Váš Daniel

OZNÁMENÍ  


21.1.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže káže bratr kazatel David Beňa, evangelium Matoušovo 28,16-20: "Já jsem s vámi: o Kristu Pánu, o národech a o nás."

18:30 třetí večer modliteb v Novém kostele, káže bratr Štěpán Klásek


Pondělí 22.1.2018 v 17:00 klub HOBIT a ve stejném čase setkání mužů 
18:30 čtvrtý večer modliteb v kapli sv. Markéty, káže bratr Čestmír Šťovíček

Úterý 23.1.2018 v 18:30 pátý a závěrečný večer modliteb ve sboru CČSH (adventisté), káže bratr Zdeněk Mach

Středa 24.1.2018 v 16:00 skupinka nad Biblí u sestry Sylvy Schrammové, Moravská Třebová - Kunčina

Čtvrtek 25.1.2018 v 17:30 setkání k modlitbám v Novém kostele a ve stejném čase, v 17:30 setkání k modlitbám a sdílení ve Svitavách u Bartošů

Pátek 26.1.2018 v 17:00 setkání mládeže v Novém kostele, hostem David Beňa - Jak číst Bibli - Žalmy

Rada Církve bratrské vydala své stanovisko k prezidentským volbám zde.

Neděle 28.1.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr Daniel Kvasnička, evangelium Lukášovo 23,50-56: "Vždycky lze něco udělat."

Do kalendáře:
4.2.2018 Návštěva Lhoteckých v Novém kostele. Prosíme, hlašte se na společný oběd
10.2.2018 Setkání statutářů sborů v Praze
11.2.2018 Finanční seminář v Litomyšli (a pravděpodobně i ve Svitavách) Večer v 18:00 hraje skupina Svatopluk (Karásek) ve sboru ČCE
14.2.2018 Seniorátní jednání kazatelů v Litomyšli
19.2.2018 Setkání s učiteli besídek
4.3.2018 Výroční členské shromáždění
11.3.2018 Daniel Kvasnička slouží v Novém Městě nad Metují
22.4.2018 Hobiti s Danielem v Černošicích
Květen - červen návštěva Litomyšlských v Chrudimi
Květen - červen návštěva Pardubických v Litomyšli

Obrázky přibližují ekumenickou synodu na děkanství a následnou přednášku v Novém kostele. Další obrázky najdete na facebookovém profilu Nového kostela a nebo kazatele. Několik otázek a odpovědí:

To jde úplně mimo mne. Proč se zajímáme o ekuménu? Protože kdyby přišel Pán, jakože přijde, a zeptal se tak, jako se ptal Kaina na Ábela: "Kde je tvůj bratr?", bylo by trapné mu odpovídat: "Nevim, má svůj kostel, tak co?" a ještě hůř: "Von je úplně mimo, dyť to není křesťan!" Ale tak jsme o sobě mluvili často a byl to hřích. 

Proč vynakládáte čas na takové rozhovory? Nu, v době, kdy se lidé neumí domluvit je přece dobré, když se rozdělená církev spolu normálně baví a domlouvá, ne? Starat se o sebe je dobré, uctivé a křesťanské. Je to dílo Ducha svatého. Je to svědectví lidem ve městě a je to náš úkol, my máme jít příkladem. 

Proč zvete katolické biskupy? Zveme samozřejmě i naše představitele (na Růžovém paloučku bude kázat 1.7.2018 třeba náš Petr Raus), hlavně je zve Česká křesťanská akademie a my jsme poskytli rádi svůj sál. A taky proto, že když se domlouváme na takových věcech, jako je Večeře Páně, musí u toho být autorita katolické církve. Ctíme autoritu církve, nebo ne? 

Proč se domlouváte na Večeři Pánově? Protože je normální pozvat návštěvu ke stolu, uvařit jí kafe a nebo čaj. Nabídnout něco na zub. Tak stejně je normální pohostit při návštěvě bratra a sestru. Každý máme svou domácnost a každá církev má svůj stůl, ale je dobře se legálně domlouvat na vzájemné přívětivosti u prostřeného stolu Pánova. Tím spíš, že to není náš stůl, ale Pánův. 

Nekatolicizujete Církev bratrskou? Tak pomalu a plíživě? (úsměv) Určitě ne! Mnohé, co děláme při večeři Páně je z tradice, která byla dříve, než se římský biskup prohlásil za autoritu církve. Připomínáme si to, co je z doby a učení apoštolů. Naopak, děláme to, co bylo blízké staré Jednotě bratrské, přispíváme náboženskému smíru a pěstujeme rozhovor a uctivé vztahy. 

 

Povídej, naslouchám!
Do nabídky poradenské činnosti pro veřejnost, která je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně, přibývá od začátku roku 2018 i poradna v Novém kostele Církve bratrské, která bez rozdílu pohledu na svět nabízí lidem náboženským i bez vyznání službu naslouchání. Povídej, naslouchám! Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. Ve službě se budou střídat zatím s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu.  Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 733 619 141 a nebo na adrese poradna@novykostel.cz

 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde