Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

NEDĚLE SV. TROJICE

NEDĚLE  11.6.2017
DOPIS GALATSKÝM 2:15 AŽ 3:5

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 11.6.2017

Neděli odpoledne jsme prožili nad Řetovou a na Andrlově kopci. Slunce a déšť, navíc pestré společenství malých i velkých. Co více si přát?! Tady jsou fotky. Do nemocnice se dostal bratr kazatel Jan Uhlíř a Bohu díky, po výměně antibiotik je mu lépe. Kazatele doprovázel  vikář Václav Andrš a fotka v záhlaví je jeho. Tak moc se mu zalíbil pohled na prosluněné město. Litomyšl začíná vonět kvetoucími stromy a keři. Na konci týdne jsme otevřeli kostel na Noc kostelů. Fotky jsou zde. A taky zde. Na neděli přijíždí do Litomyšle bratr kazatel Pavel Fér. Vítejte!

11.6.2017     Neděle sv. Trojice 
9:30 9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slouží bratr kazatel David Beňa na text dopisu Galatským 2:15-3:5 "Jak jsme přišli ke spáse?"
9:30 Bohoslužby ve Svitavách,
slouží Daniel Kvasnička, Penzion Oáza
18:00 Večerní meditace nad Žalmem 42 s Večeří Páně
v Novém kostele

V týdnu pak dále připravujeme:

Úterý 13.6.2017 pouze (!) v 19:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #15. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu 5:1-20

Středa 14.6.2017  Ráno spolu jednají faráři a kazatelé sborů v Litomyšli. Samozřejmě, že se můžete ozývat kazateli sboru. Domlouvá si tedy možnosti setkání po telefonu. Je k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141. 
Večer jedná staršovstvo sboru

Čtvrtek 15.6.2017 v 17:30  Setkání k modlitbám v Novém kostele a 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách, u Boštíků

Pátek 16.6.2017  Výroční členská schůze zapsaného spolku Naděje v Novém kostele. Večer v 17:00 mládež, hostem je bratr Ondřej Svatoš, vikář a tajemník pro mládež. A večer v 19:00 je setkání sester v restauraci "U Komínků"

Sobota 17.6.2017 druhá svatba, kterou poslouží letos náš sbor, oddává David Beňa ve Svratouchu

18.6.2017     1. Neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, má nabídku posloužit bratr vikář Ondřej Svatoš a pokud nebude moci, káže Daniel Kvasnička na text Mt 18 "Hříšník slouží hříšníkovi" 

Fotka z magazínu Christnet. Předseda ERC v ČR a předseda Rady CB, bratr kazatel Daniel Fajfr vykonal ve dnech 30. 5. až 2. 6.  služební cestu do Vatikánu. Státní delegaci vedl náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp  a náměstek ministra zahraničí Václav Kolaja. Křesťanskou část výpravy reprezentoval kardinál Dominik Duka. Předseda se zúčastnil společného jednání se zástupci českého velvyslanectví ve Vatikánu ve věci kandidatury na pořádání Světového dne mládeže v Praze v roce 2022. Účelem návštěvy Vatikánu bylo také pozvání papeže Františka do ČR a předání obrazu Lidické madony u příležitosti 75. výročí vypálení Lidic. Účastnil se také dvou bohoslužeb, kterým předsedal kardinál Pietro Parolin a kardinál Dominik Duka.:

Krátce ještě dodáváme: David Beňa přednáší o M. Lutherovi ve sboru ČCE Na Lánech v neděli 11.6.2017 v 18:00 hodin.  |  Organizátoři svitavského english campu prosí o modlitební podporu zde.  |  Rodiče dívky z Náchodského sboru hledají pro dceru bydlení na privátě ve školním roce 2017/2018. Pomůže i s dětmi, pokud bude třeba. Více u kazatele.  |   Chorche - Tomáš Procházka, se bude ženit 1.7.2017, tady je pozvánka. | 15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde