Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Děti pod pódiem v Klášterních zahradách v pátek navečer, před představením Kočičin, v nichž vynikla Maruška Soukupová. Při představení byly děti na polštářích v pozoru a ani nedutaly. Bylo mi potěšením projekt dvou škol - pedagogické a základní umělecké - doprovázet a seznámit se tak s dalšími lidmi, kteří žijí a pracují v našem městě. 
Týden byl ve znamení končícího školního roku. Prožili jsme pěknou chvíli v kostelíku Rozeslání sv. Apoštolů s modlitbou za všechny žáky, studenty, učitele - především za ty, za které se nikdo nemodlí. 

V tomhle zpravodaji máte zase dvě nová videa, která přibližují minulé neděle. 

V létě budou namísto biblických hodin Prázdninové zahrady u kostela a nebo tam, kam nás pozvou domácí. Číst můžeme opět část žalmů a meditovat nad nimi. Začíná letovický Letfest. V Dlouhém se chystá letní kemp, na kterém se s dětmi z dětských domovů účastní také děti z našeho sboru. Prosíme, doprovázejte letní akce s modlitbou. 

Anglický kemp se také připravuje a od organizátorů směřuje ke sboru prosba, zda by mohl někdo ubytovat ze soboty na neděli 21.-22.7.2018 jednotlivě a nebo spolu 3 - 4 americké lektory. (V případě možného ubytování se ozývejte sestře Marcele Bartošové a nebo bratru Janu Pechancovi na email eclive@seznam.cz) 22.7.2018 bude v našem sboru tradiční kempová neděle

Modlíme se za zdraví Ivety Boštíkové. Informace i možnost zapojení do modliteb najdete zde:  Tady se také můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Pokud se chcete více zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje.

Těším se v neděli na viděnou!  Váš Daniel.

 

OZNÁMENÍ

1.7.2018 v 9:30 na 5. neděli po sv. Trojici,  Bohoslužby v Novém kostele, slavíme Večeři Páně a káže bratr Petr Raus, místopředseda Rady Církve bratrské
14:00 na Růžovém paloučku promluví také bratr Petr Raus, tentokrát jako člen vedení Ekumenické rady církví v ČR

Úterý 3.7.2018 v 19:00 Prázdninová zahrada u Nového kostela

Čtvrtek 5.7.2018 v 13:30 Věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Mše Smetanovy Litomyšle v kostele Nalezení sv. Kříže

Pátek 6.7.2018 v 10:00 na Toulovcově náměstí, připomínka Husovy mučednické smrti, Večeře Páně (slouží Daniel Kvasnička)

8.7.2018 v 9:30 na 6. neděli po sv. Trojici, Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na text 1. Korintským 13

Do kalendáře - Přidány prázdninové a podzimní termíny: 
14.-21.7.2018 English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 
20.-26.8.2018 Hobití tábor ve Vranicích 
20.-25.8.2018 Týdenní kurz zpěvu Effatha zakončený koncertem ve Smetanově domě
31.8.2018 v 17:00 Požehnání pro školní rok 2018/19 s písničkářem Bobem Fliedrem, Nový kostel
2.9.2018 v 16:00 Bohoslužba na dvorku s Václavem Hurtem, Zámecký pivovar
16.9.2018 Bohoslužby a nedělní odpoledne s Hand of Hope - z kempu Dlouhý u Hlinska
21.-23.9.2018 Víkendovka Hobita a dorostu
21.9.2018 Teologické kolokvium a přednáška ČKA
- František Kunetka, Daniel Pastirčák
22.9.2018 Bohoslužby pro YMCA v Novém kostele
23.9.2018 Slovenské kázání Daniele Pastirčáka v Novém kostele
28.-29.9.2018 Sborový víkend v Deštném 
6.-7.10.2018 Výjezd sester na Valašsko
14.10.2018 Členské shromáždění v Novém kostele

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele pro nemoc neposkytuje až do odvolání své služby.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde