Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
KONFERENČNÍ VÍKEND V LITOMYŠLI
NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

Plný víkend! Pro některé prodloužený víkend pracovní, zvláště pro tým, který vypomáhal při Konferenci Církve bratrské. Jim je třeba velice poděkovat. Sestrám, které pekly a připravovaly občerstvení pro Effathu, mládeži, která jim občerstvení podala. Těm, kdo byli v pátek a v sobotu v recepci konference a podávali mikrofony. Poděkování patří i celému týmu Zámeckého návrší, restaurace U medvěda i EŠC YMCA, kteří nám pomohli vše zabezpečit. A především sestře Janě Mackové, které nasmlouvala a pohlídala rámec celé akce. Díky!
Pro někoho víkend svatební. Brali se Sára a Jan Polinských. Na výslovné přání snoubenců jsme o svatbě nemluvili dopředu, ale tím více jim přejeme Boží pomoc a požehnání do společného života nyní, když už si řekli své ANO.

V týdnu se nesmí opomenout skvělá brigáda Hobitů pod velením Petry Kličkové, která poklidila kolem kostela a prostříhala keříky. Díky! A také návštěva arcibiskupa Bernarda a mamy Suzy z Jižního Súdánu. Fotky jsou na facebooku a také nějaká níže. Súdánci nám především děkovali za sbírku, kterou jsme jim poslali před časem a také za další peníze, které dostali nyní.  

Myslíme na Boštíkovy. Iveta pozdravuje z Brna, teploty neustoupily, mění se antibiotika.  Proste za pomoc a sílu. Informace i možnost zapojení do modliteb najdete zde:  Tady se také můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Pokud se chcete více zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje. Zdravím všechny a těším se na viděnou!  Zítra budu pozdravovat v Chrudimi. Daniel.

OZNÁMENÍ  

13.5.2018 v 9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slouží Václav Radoš z Havířova, vikář pracující s utečenci na texty z Levitiku 19:33-37 a Matoušova evangelia 5:1-10 (Daniel Kvasnička slouží v Chrudimi)

Pondělí 14.5.2018 v 17:00 klub Hobit  a  Bible Study in English (studium Jakubovy epištoly v angličtině) pro všechny zájemce

Úterý 15.5.2018 v 19:00 Ekumenická Biblická hodina v ČCE, téma "prorok Daniel" 

Čtvrtek 17.5.2018 v 17:30 Biblické studium v KC Fabrika ve Svitavách a ve stejný čas je chvíle k modlitbám v Novém kostele.  
19:00 ve sboru ČCSH koncert Slávka Klecandra, svatodušní písně

Pátek 18.5.2018 v 17:00 Setkání mládeže v 17:00

Sobota 19.5.2018 ve 14:00 Den Jednoty bratrské v Semaníně 

20.5.2018 v 9:30 Bohoslužby v Litomyšli na svatodušní neděli, slouží Daniel Kvasnička na text 1. dopisu Janova 4:1-6

Zapisujte se, prosíme na seznam účastníků zájezdu do Chrudimi, kam jedeme 17.6.2018
Také na oběd s Pardubickými 3.6.2018.
Oba listy najdete na nástěnce ve vestibulu. 


Do kalendáře - upravené termíny:
 
21.5.2019 v 19:00 Ekumenická bohoslužba na svatodušní pondělí, kostel Rozeslání sv. apoštolů
25.5.2018 Noc kostelů
26.5.2018 Hobití přespávačka v Novém kostele
27.5.2018 Dětská neděle v Novém kostele
29.5.2018 Hrnečku, vař! (CČSH)

3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
7.6.2018 přednáška ČKA v Novém kostele - novinářka Petra Procházková o Rusku
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi
24.6.2018 Návštěva bratra kazatele Zdeňka Vojtíška

Slíbené fotografie a zase nahrávka kázání z našich bohoslužeb. Samozřejmě můžete shlédnout ještě celou bohoslužbu ze záznamu vysílání streamu.  Nově je hotova sekce kázání i na sborovém webu.

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde